Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid van Elsevier Gezondheidszorg

Door: Elsevier Gezondheidszorg  06-07-2009
Trefwoorden: Patientveiligheid

Patiëntveiligheid

Fouten maken is menselijk. Zelfs in de zorg. Veel hulpverleners zijn bang om fouten te maken omdat fouten kunnen leiden tot incidenten met soms ernstige gevolgen voor de patiënt. Elk incident is een drama, zowel voor de patiënt als voor de betrokken hulpverleners.

Met Patiëntveiligheid, Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE) kunnen incidenten worden onderzocht en geanalyseerd, en kunnen maatregelen worden bedacht die de kans op soortgelijke incidenten in de toekomst verkleinen. Voor medici, verpleegkundigen, paramedici en leidinggevenden hét middel om op gestructureerde wijze te leren van ongewenste gebeurtenissen in de gezondheidszorg.

Als een patiënt onbedoeld schade oploopt, kan hier op twee manieren op worden gereageerd: iemand de schuld geven of ervan leren. SIRE gaat uit van het laatste. SIRE (in het Engels: Root Cause Analysis) wordt wereldwijd gebruikt om te leren van fouten in de gezondheidszorg.

Het is een praktische methode om een incident te reconstrueren, evalueren en op een rechtvaardige wijze de bijdrage van de betrokkenen in een juiste context te plaatsen. Dat leidt tot zinvolle aanbevelingen waarmee een vergelijkbaar incident in de toekomst kan worden voorkomen. De filosofie van SIRE wordt in dit boek stapsgewijs en met behulp van praktijkvoorbeelden uitgelegd, inclusief valkuilen en praktische tips.

In deze nieuwe, tweede druk van Patiëntveiligheid, Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE) hebben de auteurs de ervaringen verwerkt die zij sinds de eerste druk hebben opgedaan bij het uitvoeren van, en onderwijs geven in, SIRE. Daarnaast is de scoop verbreed met voorbeelden uit de huisartsenpraktijk, GGZ en care sector.

Patiëntveiligheid is een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg. Verkrijgbaar via www.elseviergezondheidszorg.nl, www.boox.nl, via de klantenservice op 0314-358 358 en via de boekhandel. ISBN 9789035230798 / I.P. Leistikow, K. den Ridder, B. de Vries / € 38,00.

Trefwoorden: Patientveiligheid

Contact Elsevier Gezondheidszorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share