Pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief

Pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief van Elsevier Gezondheidszorg

Door: Elsevier Gezondheidszorg  17-06-2009
Trefwoorden: Pijn

Pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief

Pijn, vanuit een neurowetenschappelijk perspectief is het derde deel van de vierdelige serie ‘Toegepaste neurowetenschappen’. Inzichten over pijn zijn de laatste vijftig jaren herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd. Pijn is lang niet altijd een direct gevolg van weefselschade, maar is een uiterst variabele en flexibele gewaarwording die meestal van veel factoren tegelijk afhangt.

Het vaak impliciete uitgangspunt ‘pijn is vervelend en moet dus bestreden worden’ is achterhaald. In plaats daarvan komt een zorgvuldige analyse van de zin van pijn. Pijn kan een signaal zijn voor onraad in de ruimste zin van het woord, maar pijn kan ook een doel hebben: het dwingt een zinvolle gedragsverandering af. Het domweg bestrijden van pijn kan daarom riskant zijn. Filosofische, psychologische, fysiologische en neurologische benaderingen sluiten vaak goed op elkaar aan. De neurowetenschappen zorgen voor de stevige brug tussen deze invalshoeken.
Dit boek bevat geen kant-en-klare recepten voor pijnbestrijding, maar stelt primair het denken over pijn aan de orde, vanuit de overtuiging dat in de klinische praktijk het denken steeds aan het handelen vooraf dient te gaan.
Het boek kan een nuttige functie hebben in diverse opleidingen (medisch, paramedisch, psychologie). Het kan ook worden gebruikt als gemeenschappelijk startpunt bij het vormen van een interdisciplinair pijnteam. Vooral dan is een zekere consensus wat betreft uitgangspunten en visie over pijn van belang.

Over de auteur: Ben van Cranenburgh is neurowetenschapper. Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna vele jaren als wetenschappelijk medewerker. In 1987 richtte hij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen op (stichting ITON, Haarlem), waar hij tot op heden werkzaam is.

Pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief is een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg. Verkrijgbaar via www.elseviergezondheidszorg.nl, www.boox.nl, de klantenservice op telefoonnummer 0314-358 358 en via de boekhandel. ISBN 9789035230576 | 7e druk 2009 | 547 pagina’s | Prijs € 65,00.

Trefwoorden: Pijn

Contact Elsevier Gezondheidszorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share