Nederlandse CIO werkzaam op hoger niveau dan CIO’s wereldwijd

Nederlandse CIO werkzaam op hoger niveau dan CIO’s wereldwijd van Harvey Nash

Door: Harvey Nash  11-06-2009
Trefwoorden: Harvey Nash

Harvey Nash Nederland, onderdeel van een internationale organisatie op het gebied van detachering, contractmanagement, executive search, werving & selectie en outsourcing & offshore, signaleert dat de Nederlandse CIO op zeer hoog niveau werkzaam is ten opzichte van wereldwijde collega’s. 51 procent van de Nederlandse CIO’s is eindverantwoordelijk voor innovatie en technologie. Dit blijkt uit de jaarlijkse IT Leadership Strategic Survey, een grootschalig onderzoek van het concern, onder een groot aantal wereldwijde ‘IT leaders’. Dit jaar hebben ruim 1300 respondenten uit de Verenigde Staten en Europa deelgenomen.

Hiernaast geven de onderzoeksresultaten aan dat IT-leaders uit Nederland een strategische rol in de organisatie ambiëren en ook veelal vervullen. Dit blijkt uit het feit dat 59 procent van de Nederlandse CIO’s lid is van het directieteam, tegenover 46 procent op Europees niveau. De overall resultaten uit het onderzoek laten zien dat IT-kennis in de huidige economische situatie onontbeerlijk is voor het succes van de organisatie. 61 procent van de respondenten geeft aan te hebben geleden onder het tekort aan vaardigheden van IT-professionals tijdens de economische recessie.

Toch gelooft 51 procent van de Nederlandse respondenten er niet in om de geskillde professional van buiten de eigen landsgrenzen te halen. Deze mening staat haaks op die van de CIO’s in de rest van Europa; hoewel het percentage aanzienlijk lager ligt dan vorig jaar, is de meerderheid van de CIO’s in de rest van Europa hier namelijk positief over.

De Strategic Leadership Survey wordt jaarlijks gehouden onder vooraanstaande CIO’s uit middelgrote- en grote organisaties. Door het onderzoek is inzicht verkregen in de rol van de CIO binnen de organisatie met dit jaar als speerpunten innovatie, samenwerking en leidinggeven tijdens een economische crisis. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens het jaarlijkse CIO diner van Harvey Nash in kasteel ’t Kerckenbosch te Zeist waarbij diverse nationale en internationale sprekers aanwezig waren. De sprekers waren: Albert Ellis (CEO Harvey Nash Group), Peter Hagedoorn (Voorzitter van de Raad van Advies van het CIO platform), Alfred den Besten (Managing Partner van MarketCap) en Robin van Raaij (RWE Energy Nederland).

Jan Leen ’t Jong, directeur van Harvey Nash Nederland licht de Nederlandse resultaten toe: “De uitkomsten uit de survey van dit jaar bevestigen onze ervaringen. Het lijkt een tegenstelling met wat er in de arbeidsmarkt gebeurt, maar we stellen nog steeds vast dat er een tekort is aan specialisten. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet zich nog steeds voort. Juist in de huidige markt zien we dat er extra aandacht is voor inhuur van externen in plaats van het in vaste dienst nemen van medewerkers.”

Trefwoorden: Harvey Nash

Contact Harvey Nash

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share