Verruimen Leegstandswet aantrekkelijk alternatief voor omstreden kraakverbod

Door: Kcs Marketing  04-06-2008
Trefwoorden: Antikraak, Leegstandswet, Kraakverbod

NEDERLAND: Verruimen leegstandswet
De leegstandswet staat op dit moment alleen tijdelijke verhuur toe van woningen waarvan de bestemming sloop of grootscheepse renovatie is. Verruiming van de wet, zodat alle leegstaande woningen, overheidsgebouwen en commerciële ruimtes tijdelijk kunnen worden verhuurd, heeft direct positief effect op de grote vraag naar betaalbare woonruimte.

In Nederland wonen op dit moment al ongeveer 16.000 mensen via bedrijven als Camelot in tijdelijk leegstaand vastgoed. ‘Maar als Nederland de stimulerende voorbeelden in bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland volgt, kan dat aantal nog wel vervijfvoudigen.’, aldus Van Gestel.

FRANKRIJK: Aanpassing wet biedt kader voor bewoning leegstaand vastgoed
Op initiatief van de Franse dochter van Camelot Europe heeft de Minister van Huisvesting, Christine Boutin aangekondigd nog deze zomer een wetsvoorstel in te dienen dat tijdelijke bewoning van alle commerciële ruimtes en woningen mogelijk maakt. De afgelopen maanden hebben hoge ambtenaren van het Franse ministerie tijdelijk bewoonde panden in Nederland en België bezocht. Gesproken is met vastgoed eigenaren, bewoners en politie over de unieke Nederlandse oplossing voor de bescherming en benutting van leegstaande panden. Het wetsvoorstel dat tijdelijke bewoning via Camelot legaliseert, past prima bij één van de uitgangspunten van de regering Sarkozy: Gegarandeerd woonruimte voor iedereen.

GROOT-BRITTANIË EN BELGIË: Succesvolle leegstandsheffing
Camelot stelt dat Nederland ook kan leren van de successen in België en Groot-Brittanië, waar men belastingen heft op vastgoed dat te lang leegstaat. Wanneer een eigenaar er voor kiest om via Camelot zijn pand voor tijdelijke bewoning beschikbaar te stellen, vervalt de leegstandsheffing. ‘Daarmee realiseert de lokale overheid meerdere doelen.’, zegt Van Gestel, ‘Men stimuleert eigenaren actief hun pand beschikbaar te stellen als betaalbare, tijdelijke woonruimte. Bovendien voorkomt tijdelijke bewoning vandalisme, kraak en verpaupering. Het vormt een sociaal aanvaardbare oplossing, die ook wordt toegejuicht door brandweer en politie’.

De aanpak van Camelot wordt door marktpartijen in Europa al lang erkend. Verzekeraars als Interpolis bieden eigenaren van leegstaand vastgoed premiekorting bij gelijkblijvende dekking, mits het pand tijdelijk door Camelot wordt bewoond. ‘De Nederlandse overheid kan prima aansluiten bij de volwassen markt voor tijdelijke bewoning van leegstaand vastgoed’, aldus Van Gestel.

Camelot Europe heeft negen vestigingen in Europa en biedt overheden en eigenaren van vastgoed een compleet pakket van leegstandsbeheer diensten. Daarmee worden allerlei soorten vastgoed, van bouwplaats tot sloopwijk, van leegstaand kantoor tot voormalig vliegveld, eenvoudig, efficiënt en effectief behoed tegen vandalisme, diefstal en kraak. Het bedrijf biedt daarmee duizenden Europeanen tijdelijke woonruimte.
Trefwoorden: Antikraak, Kraakverbod, Leegstandswet,