E-folder goed alternatief voor Startende gezinnen en Intensieve internetters

E-folder goed alternatief voor Startende gezinnen en Intensieve internetters van Bisnode Nederland

Door: Bisnode Nederland  20-05-2009

Uit onderzoek van WDM onder bijna 350.000 huishoudens, blijkt dat 16,62% de folder niet leest.
Het aantal nee/ja en nee/nee stickers is ruim 12%. De groep niet-lezers en de huishoudens met een
sticker stijgt gestaag. Ondanks deze stijging en het overige mediageweld wordt de folder nog steeds
zeer positief gewaardeerd.
In het onderzoek is tevens een relatie gelegd tussen de verschillende kanalen: welk type consument
staat open voor welk kanaal? Door deze voorkeuren te combineren, ontstaan verschillende groepen
consumenten. Zij verschillen niet alleen in kanaalvoorkeuren, maar ook sterk in lifestyle gedrag.

WDM beschikt over consumentenkennis van elk adres in Nederland. Ieder huishouden heeft namelijk
een ander lifestyle gedrag, dat in meer of mindere mate overeenkomt met de twintig verschillende
lifestyle typen in Nederland. Er blijkt dan ook een sterk verband tussen kanaalvoorkeur en lifestyle
profiel. Onderstaand de vijf grootste groepen:Folder    E-mail     Reclame/Post    Telemarketing   Lifestyle profiel                Omvang in NL (%)
Ja           Ja             Ja                          Nee                      Startende gezinnen           19,28
Ja           Ja             Nee                       Nee                      Intensieve internetters      8,63
Ja           Nee          Ja                          Nee                      Huiselijke senioren           26,42
Ja           Nee          Nee                       Nee                      Sociale gelovigen              15,31
Nee        Nee          Nee                       Nee                     Culturele intellectuelen      7,66

Startende gezinnen en Intensieve internetters staan open voor het e-mail kanaal, ook als alternatief
voor (on)geadresseeerd reclame. Dit in tegenstelling tot de Huiselijke senioren en Sociale gelovigen.
Hetzelfde geldt voor de Culturele intellectuelen, maar zij hebben een relatief negatieve houding ten
opzichte van alle kanalen. Voor een uitgebreide lifestyle beschrijving van deze vijf groepen, zie
www.wdm.nl/GeoTypen.

Voor specifieke lifestyle groepen is de e-folder een volwaardig alternatief voor de printfolder. Hiermee
kan in praktijk rekening worden gehouden door niet alleen naar lifestyle profiel, maar ook naar kanaal
gesegmenteerd te verspreiden. Indien voldoende e-mail adressen beschikbaar zijn, kan het
rendement worden vergroot door in bepaalde wijken alleen nog maar online te verspreiden. Daarom
zal meer aandacht uit moeten gaan naar het verzamelen van (opt-in) e-mail adressen. Cruciaal
daarbij is dat de consument niet alleen naar het e-mail adres wordt gevraagd, maar ook naar de
postcode. Die postcode, zoals vaak ook wordt gevraagd aan de kassa, is dé sleutel om consumenten
te lokaliseren. En pas dan kunnen e- en printfolder als kanalen geïntegreerd worden!

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Vrenken, Projectmanager Corporate
Communicatie, op telefoonnummer: (030) 600 2521 of per e-mail via [email protected]