Richtlijn Vakbekwaamheid

Richtlijn Vakbekwaamheid van De Chauffeursacademie

Door: De Chauffeursacademie  13-07-2009
Trefwoorden: Onderwijs, Cursus, Cursussen

Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen. In Nederland is CCV in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de invoering van de Richtlijn.
De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en chauffeurs die in de EU werken. Hierdoor ontstaat er een zekere uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan alle Europese chauffeurs.

Op dit moment hebben sommige groepen chauffeurs vrijstelling van het chauffeursdiploma. Hierin zal niets veranderen. Brandweerlieden, politiemensen e.d. vallen onder de vrijstelling.
• chauffeurs geboren voor 1 juli 1955
• chauffeurs van brandweervoertuigen
• bestuurders van landbouwvoertuigen
• bestuurders van de rijdende bibliotheek (max. 50 km per uur)
• chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de basiskwalificatie en de verplichte nascholing. De wijzigingen in de basiskwalificatie hebben gevolgen voor aankomende beroepschauffeurs. De verplichte nascholing geldt voor elke beroepschauffeur die zijn vakbekwaamheid heeft en wil behouden.

De basiskwalificatie regelt hoe men beroepschauffeur kan worden. In Nederland kan iemand beroepschauffeur worden door het halen van examens bij CCV. Met de invoering van de Richtlijn verandert de examenstructuur. Nieuw is onder andere dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, twee praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie-examens. Voor meer informatie zie www.cbr.nl

De Richtlijn werd gefaseerd ingevoerd. Vanaf 8 september 2008 is de Richtlijn van kracht voor aankomende en actieve beroepschauffeurs in het personenvervoer. Vanaf 1 maart 2009 geldt de Richtlijn ook voor actieve beroepschauffeurs die werkzaam zijn in het beroepsgoederenvervoer.
Per 1 september 2009 geldt de Richtljin volledig voor aankomende vrachtautochauffeurs en zullen er extra onderdelen voor de basiskwalificatie toegevoegd worden.

Code op rijbewijs vervangt het chauffeursdiploma
Met de invoering van de Richtlijn verdwijnt het papieren chauffeursdiploma voor beroepschauffeurs. In plaats hiervan komt er een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. Deze code “95” komt achter de rijbewijscategorie C en/of D te staan. Achter de code komt de datum te staan waarop de geldigheid van de vakbekwaamheid verstrijkt.
De code heeft, in tegenstelling tot het huidige chauffeursdiploma, een geldigheid van vijf jaar. De code kan alleen worden verlengd als de chauffeur de verplichte nascholing heeft gevolgd. Er is afgesproken dat alle bezitters van het huidige Nederlandse chauffeursdiploma in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd krijgen om aan de nascholing te voldoen. Doet men dit niet, dan is het niet toegestaan om het chauffeursvak verder uit te oefenen. Voor nieuwe chauffeurs (rijbewijs en code vakbekwaamheid behaald na de inwerkingtreding van de Richtlijn) is de twee jaar extra tijd niet van toepassing.

Voor de nascholing kan gekozen worden uit een uitgebreide lijst van gecertificeerde cursussen. Op deze site vindt u het meest volledige aanbod, waardoor er altijd een cursus te vinden die naadloos aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk van de chauffeur. http://www.dechauffeursacademie.nl/index.php?page=Opleidingen

Trefwoorden: Adr Chauffeur, Beroepsopleiding, Beroepsopleidingen, Ccv B, Ccv Chauffeur, Chauffeur, Chauffeur Gezocht, Chauffeur Internationaal, Chauffeur Koerier, Chauffeur Logistiek, Chauffeur Studenten, Chauffeur Vakbekwaamheid, Chauffeur Worden, Chauffeurs, Chauffeurs Gevraagd, Chauffeurs Gezocht, Chauffeursdienst, Chauffeursdiensten, Chauffeursdiploma, Cursus, Cursus Vakbekwaamheid, Cursussen, Diploma Vakbekwaamheid, Nascholing, Nascholing Chauffeur, Onderwijs, Richtlijn Ccv, Richtlijn Vakbekwaamheid, Rijbewijs Chauffeur, Studenten Chauffeurs, Studeren, Studie, Studiepunten, Vacature Chauffeur, Vacatures Chauffeur, Vakbekwaamheid Chauffeur, Vakbekwaamheid Chauffeurs, Verkeersveiligheid, Verplichte Nascholing, Vrachtwagen Chauffeur, Vrachtwagenchauffeur,