Duijnborgh Audit adviseert Coentunnel company B.V. bij certificering PMS

Duijnborgh Audit adviseert Coentunnel company B.V. bij certificering PMS van Duijnborgh Audit

Door: Duijnborgh Audit  08-08-2008

De bouw van de tweede Coentunnel is aanbesteed met een zgn. DBFM contract (design, build, finance, maintain). De opdrachtnemer (Coentunnel Company )financiert de werkzaamheden voor eigen rekening en krijgt haar inkomsten uit de toekomstige beschikbaarheidsvergoeding gebaseerd op het werkelijke beschikbaar zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers in de periode 2008 - 2038. Coentunnel Company BV bestaat uit Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Haverkort Voormolen) en Vinci.

Het Nederlands/Belgisch/Frans consortium heeft zich tijdens de twee jaar durende aanbestedingsprocedure op financieel gebied laten bijstaan door de Rabobank en RebelGroup. Clifford Chance droeg zorg voor de juridische bijstand.

Voor de berekening van de beschikbaarheidsvergoeding wordt een integraal systeem ontwikkeld waarin de prestaties worden vastgelegd. Door middel van dit Prestatie Meet Systeem onderbouwt de Coentunnel Company elk kwartaal door middel van kwartaalrapportages de juistheid en rechtmatigheid van de opgave van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding.

De Opdrachtgever heeft bepaald dat een EDP-audit moet worden uitgevoerd om de betrouwbaarheid van het systeem aan te tonen. Duijnborgh Audit heeft van de Coentunnel Company de opdracht gekregen dit certificeringstraject te begeleiden.