Health Check NEN7510 voor Zorginstellingen

Health Check NEN7510 voor Zorginstellingen van Duijnborgh Audit

Door: Duijnborgh Audit  26-03-2008

Duijnborgh Audit heeft speciaal voor Zorginstellingen een instrument ontwikkeld waarmee op een praktische wijze de positie kan worden bepaald t.a.v. de NEN7510.

Het model van de Health Check stelt zorginstellingen in staat middels een volwassenheidsraamwerk informatiebeveiliging op een beheersbare wijze te implementeren. Het model zorgt voor een stapsgewijs en continue verbeteringsproces. Het model is afgeleid van CMMi, een Maturity Model dat oorspronkelijk is bedoeld voor systeem- en software-ontwikkeling. Net als bij CMMi kent de Health Check twee representaties: een stapsgewijze benadering die beschrijft in welke volgorde beveiligingsmaatregelen moeten worden geimplementeerd, en een continue benadering waarbij verschillende organisatieonderdelen binnen bepaalde grenzen zelf de volgorde bepalen. De toegepaste representatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de organisatie en de onderlinge verschillen in volwassenheidsniveau binnen de organisatie.

Op de website van Duijnborgh audit (http://www.dbaudit.nl) kunt u een whitepaper downloaden met meer informatie over de Health Check.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de heren Jeroen Meulendijks of Frank Kossen van Duijnborgh Audit. Tel.nr. 030 - 630 4108.