Impact WTA IT-inrichting accountantsorganisatie beperkt

Door: Duijnborgh Audit  21-08-2008

Voor de automatisering of ICT van een vergunningsplichtige accountantsorganisatie stelt de WTA (nog) geen specifieke eisen.

De WTA stelt wel -op een hoog abstractieniveau- eisen aan de beheersing van geautomatiseerde gegevensverwerking. De eisen hebben betrekking op de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en onweerlegbaarheid van de gegevens. Hierin zou vooral gedacht kunnen worden aan de toepassing van een breed geaccepteerd normnkader op basis waarvan de IT-omgeving moet zijn ingericht.
De inzet van ICT, zoals het gebruik van programmatuur die is toegesneden op de accountantsorganisatie, kan de accountant en zijn of haar medewerkers veel (handmatig) werk uit handen nemen en de effectiviteit en efficiency van de organisatie verhogen. Een goed beheerde (en beheerste) ICT is hierbij van belang. Het is aan te raden dit beheer vanuit een breed kader in te richten, uitgaande van een bekend en geaccepteerd normenkader.

Axel Vogelzang, IT-auditor bij Duijnborgh Audit, schreef in de Accountancynieuws van 8 augustus 2008, nr. 15 een artikel over de impact van de Wet Toezicht Accountantsorganisatie voor de IT-organisatie van accountantorganisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Axel Vogelzang RE CISA
T: +31 (0)30 - 630 4108 
E: [email protected]
I: www.dbaudit.nl