Collectieve beursdeelname Noord Ierland voor de landbouwsector

Collectieve beursdeelname Noord Ierland voor de landbouwsector van Federatie Agrotechniek

Door: Federatie Agrotechniek  20-02-2008

Deze reis wordt georganiseerd van 13 t/m 16 mei 2008 en omvat een collectieve beursinzending en individuele matchmaking tijdens de Royal Ulster Agricultural Show in Balmoral, Belfast, de belangrijkste landbouwbeurs in Noord Ierland met 450 stands en 73.000 bezoekers.

Nederlandse Agrotechniek paviljoen
Het programma omvat het volgende: 
-  Intakegesprek 
-  Promotie vooraf via lokale media 
-  Deelname aan het Nederlandse Agrotechniek paviljoen (170 m2) 
-  Collectieve Lounge van 30 m2 
-  9 m2 individuele standruimte per bedrijf, incl. standbouw en meubels 
-  Individuele matchmaking met meetings op eigen standruimte 
-  ‘Site visits’ vooraf ter oriëntatie (1 dag) 
-  Lokale ondersteuning van NITC 
-  Netwerkreceptie in de Holland Lounge 
-  Planning van reis en verblijf

Inschrijven
Aan deze reis kunnen max. 12 bedrijven deelnemen. De kosten van het programma worden grotendeels gedragen door de EVD. Inschrijving staat open tot 29 februari a.s.. Bedrijven die willen meedoen aan dit initiatief kunnen inschrijven via:
www.evd.nl/cpa/vkruas2008

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Federatie Agrotechniek, Gerrit Weijers, telefoon 030 6049111 of NITC, Steve Murnaghan, telefoon 020 - 4217400.

Noord Ierland
Algemeen
De plattelandseconomieën van Nederland als Noord-Ierland hebben veel gemeen. Ondanks het geringe bevolkingsaantal van ca. 1,7 miljoen inwoners telt Noord-Ierland meer dan 26.000 landbouwbedrijven. Meer dan 22.000 bedrijven houden zich bezig met de productie van melkvee, schapen, mestvee en pluimvee. De gemiddelde grootte van landbouwbedrijven in Noord-Ierland en Nederland is ongeveer gelijk, in tegenstelling tot andere landen in West- en Midden-Europa. Bovendien hebben Nederland en Noord-Ierland vrijwel hetzelfde klimaat en daardoor zijn zowel in veehouderij- als in de akkerbouwsector van beide landen de technieken en ook de uitdagingen grotendeels gelijk. Dit biedt mogelijkheden om van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen over nieuwe agrarische productietechnologieën.

Regelgeving mest
In de afgelopen jaren hebben diverse boeren en boerenorganisaties een bezoek gebracht aan Nederland om zich te oriënteren op de agrarische praktijk. In veel gevallen heeft NITC deze bezoeken aan Nederland mogelijk gemaakt namens DARD en andere organisaties. In de Nederlandse landbouw heeft men jarenlange ervaring op het gebied van mestaanwending en mestopslag, de boeren in Noord-Ierland kunnen zeker hun voordeel doen met de know how en ervaring die de Nederlandse toeleveranciers hebben opgebouwd met de ontwikkeling en de zelf ontwikkelde technologie en de toepassing ervan in eigen land.

Subsidies
De huidige DARD-programma’s en subsidieregelingen zoals programma’s voor landbouw en milieu en het Farm Nutrient Management Scheme (FNMS), die financiële steun bieden aan landbouwbedrijven die grotere mestopslagfaciliteiten installeren, zijn van belang voor Nederlandse exporteurs die oplossingen bieden op deze gebieden.

Schaalvergroting
Daarnaast heeft de Ierse landbouw zich de laatste jaren sterk ontwikkeld op een aantal gebieden. De landbouwsectoren in Noord-Ierland en Nederland hebben te maken met dezelfde uitdagingen, zoals winstmarges die onder druk staan, milieueisen, arbeidsvraagstukken en buitenlandse concurrentie. Om de concurrentiepositie te kunnen handhaven, wordt de bedrijfsomvang steeds groter en gaan bedrijven steeds meer samenwerken en mechaniseren. Er bestaat vooral belangstelling voor efficiencyverbetering en kostenverlaging, zowel op het gebied van automatisering als met betrekking tot nieuwe vormen van energie. In Noord-Ierland liggen er mogelijkheden op het gebied van efficiency- en mechanisatie- en kwaliteitsverbetering.
De belangrijkste doelsectoren voor de Nederlandse agrotechniek in Noord-Ierland:
- Rundveehouderij, Pluimvee- en varkenshouderij
- Melktechniek
- Staltechniek, mestopslag en -verwerking
- Akkerbouw
- Aardappelteelt, -oogst en -verwerking
- Groenteteelt, –oogst en verwerking
- Diergezondheid
- Duurzame energie

De Balmoral beurs
Op de website www.balmoralshow.co.uk is meer informatie te vinden over de beurs. Dit is de belangrijkste landbouwbeurs in Noord Ierland. Het Hollandpaviljoen bevindt zich in de Nugenthall. Het is geen pure machinebeurs, want er zijn ook veel andere zaken voor de landbouwer te vinden. Wel nemen alle grote leveranciers van trekkers en machines deel, binnen in de hallen of op het buitenterrein.

 


Contact Federatie Agrotechniek

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share