Gulle werkgevers worden gestraft

Door: Ibs Nederland  25-08-2006
Trefwoorden: Finance

‘Financiële meevaller’ gaat geld kosten

Een aanpassing in de bestaande regelgeving omtrent de ziektekostenverzekering gaat veel geld kosten. De ogenschijnlijk financiële meevaller zal juist voor een flinke toename in de al hoge werkdruk bij werkgevers en Belastingdienst zorgen en daarmee een stijging van de kosten. Het betekent de zoveelste nieuwe wijziging op de loonstrook. Onduidelijk is wie dat gaat betalen; de werkgever of de werknemer. Dit constateert salarisverwerker IBS.

De vrijwillige werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering maakt in bepaalde gevallen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006, ineens toch géén deel meer uit van het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen én van het bijdrage-inkomen voor de Zvw. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën op 5 juli jongstleden besloten. Karel van der Heiden, directeur bij IBS: “Deze nieuwe regeling kan een werknemer die een extra bijdrage van zijn werkgever ontvangt in zijn ziektekostenpremie, enkele euro’s netto per maand voordeel opleveren en voor werkgevers is het bedrag nog iets hoger. Alle reden tot tevredenheid, zou je denken. Echter, het omgekeerde blijkt het geval.”

Extra kosten correctieruns overstijgen meevaller
De angel zit hem in het feit dat, wil je het als werkgever goed doen, de al uitgekeerde salarissen met terugwerkende kracht door de werkgever moeten worden gecorrigeerd. Daar zit de gemiddelde werkgever volgens Van der Heiden niet op te wachten: “Salarissen moeten opnieuw worden verwerkt. Ook moeten werkgevers opnieuw een gecorrigeerde aangifte doen richting de Belastingdienst voor alle perioden tot op heden. De extra kosten voor mankracht en de kosten voor de verwerking van al deze correcties, die overigens door de meeste salarisverwerkers gewoon in rekening zullen worden gebracht, overstijgen de meevaller. Weg is je voordeel als werkgever.”

Verhoging van de werkdruk
Volgens Van der Heiden is het opvallend dat de regering geen rekening houdt met de problemen die het door hen ingevoerde nieuwe Walvis-stelsel bij de Belastingdienst heeft gecreëerd. Kortgeleden heeft het Extern Platform Loonaangifte hiervoor in een brandbrief aandacht gevraagd. “Ondanks toezeggingen van de regering lukt het de Belastingdienst nog steeds niet om de werkgevers te voorzien van de toegezegde maandelijkse terugkoppeling van hun aangiftes.” Vreemd is het niet dat de Belastingdienst het werk momenteel niet aankan. “Met zo´n zeven miljoen werkende Nederlanders ontvangen ze maandelijks miljoenen aangiften. Elke persoonlijke aangifte bevat ruim 130 verschillende items. Komen daar nog gecorrigeerde aangiftes overheen dan zijn we straks nog verder van huis.”

Volgens van der Heiden plukken we hier al een half jaar de wrange vruchten van. “Stel je voor dat in de aangifte van januari een fout zat. Dan opereer je als werkgever - niet bewust van deze situatie - inmiddels al ruim een half jaar te goeder trouw. Een bijkomend, niet te onderschatten probleem is ook wie dit verhaalt op de, wellicht inmiddels vertrokken, werknemers. Eén ding staat vast; dit gaat geld en tijd kosten. Maar de vraag blijft staan wie uiteindelijk de rekening betaalt; de werkgevers of wellicht toch de belastingbetalende werknemer.”

Trefwoorden: Finance

Contact Ibs Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share