Movir introduceert samenwerkingsscan advocaten

Door: Movir  18-09-2006

Uit recente metingen blijkt dat arbeidsongeschiktheid bij advocaten steeds vaker het gevolg is van matige samenwerking en gebrekkige communicatie. Dit leidt bij betrokkenen tot conflicten en psychische klachten. In opdracht van Movir heeft adviesorganisatie ICAS daarom een gerichte preventietool ontwikkeld specifiek voor advocaten.

De Samenwerkingsscan is een praktisch hulpmiddel om de kwaliteit van de samenwerking binnen de maatschap (c.q. het management) van een advocatenkantoor te evalueren. Deze scan, gebaseerd op zelfevaluatie, is in opdracht van Movir ontwikkeld door ICAS, op basis van haar ervaringen met het begeleiden van advocaten door middel van coaching, counseling en mediation in de laatste tien jaar.

De Samenwerkingsscan Advocatuur is ontwikkeld voor de maatschap c.q. het management van advocatenkantoren. Omdat de meeste advocatenkantoren in een maatschap zijn georganiseerd zijn de vragen hierop gericht; de scan is echter ook geschikt voor advocatenkantoren met een andere organisatievorm.

Op de site www.icas.nl/samenwerkingsscan kan de bezoeker een vragenlijst downloaden. Na het invullen van de scan kan de advocaat contact opnemen met ICAS voor advies en concrete tips ter verbetering van zijn samenwerking. Movir-verzekerden krijgen kosteloos telefonisch advies van ICAS.

Op 29 september 2006 is Movir bovendien aanwezig op het congres van de Orde van Advocaten om de samenwerkingsscan onder de aandacht van de leden te brengen. Zij kunnen ter plekke een verkorte versie van de scan doorlopen en krijgen in een persoonlijk gesprek direct feedback op hun samenwerking.