Samenwerking NMT en Movir

Door: Movir  12-09-2006

De Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde (NMT) en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir continueren hun samenwerking. Op 31 augustus 2006 hebben de heer Zijlstra, voorzitter van de NMT en Movir-directeur Bukman de overeenkomsten ondertekend op het kantoor van Movir in Nieuwegein. De samenwerking is bekrachtigd in twee separate overeenkomsten die de huidige contracten vervangen.

De eerste overeenkomst heeft betrekking op een specifieke arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitsluitend voor NMT-leden is ontwikkeld. De tweede overeenkomst regelt de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor tandartsen. Voor beide overeenkomsten geldt dat NMT-leden 10% korting krijgen op de premie van hun Movir-polis.

Naast het onderdeel premiekorting zijn er ook afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van preventie- en re-integratieactiviteiten. Beide organisaties hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk de probleempunten binnen de beroepsgroep tandartsen en mondhygiënisten in kaart brengen en te analyseren. Vervolgens kunnen er concrete plannen worden gemaakt omtrent de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor deze beroepsgroepen.