Competentiemanagement verzakelijkt

Competentiemanagement verzakelijkt van Reynaarde Talentontwikkeling

Door: Reynaarde Talentontwikkeling  18-01-2007

Het managen van competenties is zeker geen modegrill of luxe-instrument: competentiemanagement is – zo blijkt uit de enquête van het Jaarboek Personeelsmanagement – een duidelijke uiting van de wijze waarop personeelsbeleid zakelijk kan worden ingezet. Óók door midden- en kleinbedrijven.

Het onderzoek onder personeelsfunctionarissen toont dat competentiemanagement voornamelijk wordt gebruikt om de kwaliteit van het personeel te verhogen en om hen sneller aan te spreken op vermindering in functioneren. Verder blijkt dat de P&O’ers competentiemanagement vooral toepassen op het gebied van werving en selectie en personeelsontwikkeling. Daarnaast wordt het aangewend om een eerlijke beloning te geven en om functies een professionelere uitstraling te geven.

Dat het alleen iets zou zijn voor de grote bedrijven is allang niet meer zo. Steeds meer bedrijven in het midden- en kleinbedrijf overwegen de stap te maken richten competentiemanagement. En dat is ook logisch. De voordelen spreken voor zich. Alleen al een verkeerd gekozen sollicitant kost de organisatie minstens € 20.000,- (nieuwe selectieprocedure, schade door fouten, verspilde maandsalarissen, inwerk- en opleidingskosten, en dergelijke). Ingewikkeld hoeft competentiemanagement ook allang niet meer te zijn: er zijn diverse geautomatiseerde systemen op de markt die invoering en uitvoering ervan vergemakkelijken. 

Marco de Vos

Reynaarde personeelsdiensten | Telefoon: 030-6018987 | www.reynaarde.nl | [email protected] 


Contact Reynaarde Talentontwikkeling

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share