Doordachte manier van scholen betekent meer winst

Doordachte manier van scholen betekent meer winst van Reynaarde Talentontwikkeling

Door: Reynaarde Talentontwikkeling  18-01-2007

Stelt u zich voor dat een avondcursus voor mannen bestaat met als titel ‘de afstandsbediening loslaten’. Zou de winst van de training daadwerkelijk zijn dat deze mannen voortaan in harmonie samen met hun partner televisie kijken, de afstandsbediening tussen hen in?

Dat dit best eens werkelijkheid zou kunnen zijn, blijkt uit het onderzoek ‘Loont het investeren in personeel?’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Conclusie is onder meer dat wanneer werknemers in een bedrijf gemiddeld één cursus meer volgen dan in een ander bedrijf, dit leidt tot een extra winst van 12.400 euro per werknemer. Daarbij is gekeken naar de totale winsttoename en niet naar de individuele bijdrage van een specifieke cursus.

Het onderzoek geeft antwoord op de voortdurende kip-en-ei-discussie rond opleiden: zorgt meer opleiding voor meer winst of andersom? Het blijkt dat beide vooronderstellingen kloppen, maar de bijdrage van opleidingen aan de winst is het grootst. Wanneer u op een doordachte manier schoolt, kunt u zeker meer winst verwachten. Bovendien is er sprake van een zichzelf versterkend proces, omdat hogere winst weer leidt tot meer investeringen in de scholing van personeel.

Het effect van bedrijfstraining is hiermee bewezen. Maar of dit in de praktijk ook opgaat voor cursussen als ‘de afstandsbediening loslaten’ -een onderwerp uit de avondcursus voor mannen dat aangeplakt hing op het toilet van de NVO2 (Nederlandse vereniging voor opleiding & ontwikkeling)– blijft natuurlijk de vraag… .

Marco de Vos

Reynaarde personeelsdiensten | Telefoon: 030-6018987 | www.reynaarde.nl | [email protected]
Contact Reynaarde Talentontwikkeling

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share