Strategisch HR-manager: een profiel

Strategisch HR-manager: een profiel van Reynaarde Talentontwikkeling

Door: Reynaarde Talentontwikkeling  05-03-2008

CONGRES-ONDERZOEK ‘COMPETENTIEPROFIEL STRATEGISCH HR-MANAGER’

Frits Kluijtmans: “De laatste jaren heeft HRM een grote strategische waarde gekregen voor organisaties waardoor het inmiddels te belangrijk is geworden om aan een HRM-afdeling over te laten. HRM zal geheel in het licht komen te staan van een meer bedrijfskundige benadering van HR-vraagstukken”.

Wat betekenen dergelijke ontwikkelingen voor het vak, voor de HR-professie en voor het opleiden van professionals? In het kader van het congres worden vakgenoten uitgenodigd deel te nemen aan een webbased onderzoek, om te komen tot een vereist competentieprofiel van een strategisch hr-manager.

Het onderzoek wordt uitgezet vanaf 3 maart 2008. De bevindingen worden kenbaar gemaakt tijdens het congres en daaropvolgend ook aan alle respondenten.

Het onderzoek wordt gefaciliteerd door Reynaarde Talentontwikkeling en RijnhuisAdviseur P&O en wordt mede mogelijk gemaakt door Hogeschool Utrecht, Centrum voor Arbeid en Organisatie.

Meer informatie over het congres is te vinden op: www.pacongres.hvu.nl

Voor informatie over het congresonderzoek kan contact worden opgenomen met RijnhuisAdviseur P&O of Reynaarde Talentontwikkeling.


Contact Reynaarde Talentontwikkeling

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share