persuitnodiging innovatie in de zorg

Door: Syntens Hoofdkantoor  24-05-2006
Trefwoorden: Samenwerking, Innovatie, Zorgsector

Gezamenlijke innovatie
Limburgse ondernemers

Samenwerken binnen het MKB loont als het gaat in de strijd met de concurrentie uit lage lonen landen, in het bijzonder met de ontwikkeling en productie van complexe, kennisintensieve producten met een hoge toegevoegde waarde.

Om dat te bewijzen heeft Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, in het kader van Innovative Actions Limburg acht Limburgse ondernemers bij elkaar gebracht rondom precisietechnologie. Met steun van TNO-Industrie, de Provincie Limburg en de Europese Commissie investeerde elke ondernemer ruim 250 uur hoogwaardige kennis in dit initiatief.

Leren samenwerken was het voornaamste doel van deze kenniscluster, maar de participerende ondernemers besloten al snel te komen tot een gezamenlijke productie met een maatschappelijk nut. De integratie van hoogwaardige technieken en knowhow heeft uiteindelijk geleid tot een demonstratiemodel van het thuiszorgconcept ‘Maatje’ dat hulp en assistentie biedt aan zorgbehoevende personen

Op vrijdag 2 juni (aanvang: 13.30 uur) wordt ‘Maatje’ gepresenteerd aan gedeputeerde Martin Eurlings (economische zaken) bij NBG Industrial Automation in Nederweert (Hulsenweg 19, tel: 0495 633221). U bent van harte welkom. Graag vernemen wij of u in de gelegenheid bent deze presentatie bij te wonen. Een email volstaat naar [email protected]

De coproductie van acht bedrijven en TNO-Industrie heeft geleid tot het product ‘Maatje’ dat senioren, maar ook andere hulpbehoevenden in staat stelt langer zelfstandig thuis te laten wonen. ‘Maatje’ ziet er uit als een plafonnière en voorziet in spraakherkenning, waarschuwingssignalen, leesfunctie en bewegings- en voorleesfunctie en het versturen van smsberichten.

‘Maatje’ is nog een prototype, maar de bedoeling is het komende jaar te werken aan een ‘productlancering’. Ook de functies kunnen nog worden uitgebreid en aangepast aan de wensen van de gebruikers.

Met de productie van ‘Maatje’ hebben de Limburgse ondernemers eveneens duidelijk willen maken dat het Midden- en Kleinbedrijf ook veel kennis en kunde heeft om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing. De volgende ondernemingen hebben in dit initiatief geïnvesteerd: Anatech, NBG Industrial Automation , Braincenter-ATMS , Goedhart PMC, Micro Precision Technologies, MMD Designconsultants, Janssen Precision Engineering en Temec.

De coproductie van de acht ondernemers is nu al voorgedragen voor de top 100 innovaties van het MKB die op maandag 19 juni bekend wordt gemaakt door het ondernemersmagazine Bizz in samenwerking met Syntens.
Samenwerken binnen het MKB loont als het gaat in de strijd met de concurrentie uit lage lonen landen, in het bijzonder met de ontwikkeling en productie van complexe, kennisintensieve producten met een hoge toegevoegde waarde.

Trefwoorden: Hoogwaardige Kennis, Innovatie, Samenwerking, Syntens, Zorgsector,