Huvema toegevoegd aan Machinevergelijk.nl

Huvema toegevoegd aan Machinevergelijk.nl van Machinevergelijk.nl

Door: Machinevergelijk.nl  04-07-2008
Trefwoorden: Gurutzpe

De missie van MACHINEVERGELIJK.NL is om gebruikers te helpen bij het vinden van de best mogelijke aankoop. MACHINEVERGELIJK.NL maakt online shopping makkelijk en transparant door het onafhankelijk vergelijken van leveranciers, prijzen en producten. Met een zo compleet mogelijk aanbod machines en aanbieders is MACHINEVERGELIJK.NL een hoogwaardige marktplaats voor gebruiker en leverancier, waarbij kwaliteit en service centraal staan. De gebruikers ervaring en de beoordeling van gebruikers kan eenvoudig worden toegevoegd bij het product.

De organisatie MACHINEVERGELIJK.NL BV is opgericht in 2007 en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de nummer één machine online gids op het gebied van prijs- en productvergelijkingen. MACHINEVERGELIJK.NL is een onafhankelijk bedrijf dat wordt gefinancierd door de eigenaren zelf. MACHINEVERGELIJK.NL streeft ernaar zo neutraal mogelijk producten, prijzen en aanbieders te vergelijken en niet meer dan dat. Er zijn geen bedrijven die een streepje voor hebben waardoor zij bijvoorbeeld altijd boven in de lijst verschijnen. Dat geld ook voor de top machines die worden getoond door de hele site heen. Deze zijn geselecteerd door de bezoekers zelf.

Trefwoorden: Gurutzpe