Grote opkomst laatste ISCA Open Avond voor de vakantie…

Grote opkomst laatste ISCA Open Avond voor de vakantie… van Isca Nederland

Door: Isca Nederland  21-07-2009
Trefwoorden: Offerte, Onderhandelen, Prijsopgave

Hoevelaken - Dinsdag 30 juni jongstleden vond voor de zes maal de maandelijkse ISCA Open Avond plaats. Tijdens deze laatste avond voor de vakantie konden onze klanten weer in een ongedwongen sfeer kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Signing. Naast informatieve productdemonstraties, werd er door CBT Trainingen een workshop gehouden met deze keer als thema “Onderhandelingsvaardigheden”. Een must voor de alerte ondernemer Het initiatief van de ISCA Open Avonden is voortgekomen uit het feit dat een groot aantal ondernemers in deze specifieke markt behoefte heeft om enerzijds met elkaar van gedachten te wisselen, anderzijds een maximaal rendement wil halen uit de presentatiemogelijkheden die ISCA met haar producten biedt. Bovendien blijkt dat een professionele ondersteuning in bedrijfsbeleid en marketing, juist nu het bedrijfsleven economisch gezien onder druk staat, door onze branche bijzonder op prijs wordt gesteld. Ook deze zesde Open Avond werd door een groot aantal deelnemers met veel belangstelling gevolgd en velen tekenden nu al in voor de eerst volgende bijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 3 september. Het thema van de workshop is dan “Acquisitie”. De Open Avond is een must voor de alerte ondernemer, dus ook voor u! Goed onderhandelen… hoe doe je dat? Onderwerp van de vorige workshop was “Offertes die scoren”. Hierbij werd het belang van een goede offerte onder de loep genomen. Voorafgaande aan de offerte moet er natuurlijk eerst onderhandeld worden met uw potentiële klant. Maar welke zaken spelen nu vooral een belangrijke rol bij dat onderhandelen? Tijdens de workshop gaf Adri Oosterom zijn toehoorders wat handvatten mee. Om te beginnen gaat het erom dat u zich goed voorbereidt op het gesprek. U dient bij uzelf dan een aantal vragen te beantwoorden. Wat zou de klant willen en wat kan een eventuele weerstand zijn? Gaat het om een kleine of een grote order? Hoe kan ik me zo profileren dat een order aan mij wordt gegund? Moet ik beginnen met een hoge of een lage prijsopgave? Wat de prijsonderhandeling betreft is het verstandig om van tevoren de kost- en verkoopprijs te berekenen, zodat u precies weet wat uw marges zijn. Zou uw prijs eventueel te hoog zijn, dan kunt u binnen die marges naar een lagere prijs komen. Daarbij dient u wel duidelijk aan de klant uit te leggen waarom u de order dan voor die lagere prijs wilt doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat u deze prijs éénmalig aanbiedt ter kennismaking. In principe dus nooit beginnen met een te lage prijsopgave, want dan blijft er veelal weinig speelruimte over voor uw winstmarge. Tenslotte nog een goed advies: laat u nooit door een ander onder tijdsdruk zetten om een beslissing te nemen of u wel of niet met de opdracht akkoord gaat! Wie geïnteresseerd is in een uitgebreide workshop van één dag, waarbij over dit onderwerp dieper wordt ingegaan en gekeken wordt naar uw individuele situatie, kan zich opgeven bij ISCA. Bij minimaal 10 deelnemers vindt deze workshop door CBT Trainingen op een nader te bepalen datum plaats in Nieuwegein. De kosten inclusief lunch, drankjes en trainingsmap bedragen € 295,- per deelnemer. Magneten en magneetfolies Tijdens de Open Avond werden onder andere de efficiënte Idefix verbindingssystemen en de werking van magnetische producten (pag. 132 en 133 van de catalogus) gedemonstreerd. Via een transparant meetvel liet Hans Bos zien hoe sterk magnetisch bepaalde folies waren. Hoe meer lijnen dicht op elkaar, hoe krachtiger het magnetisme van de folie. Overigens kwam ter sprake dat de bedrukking op magneetfolie in bepaalde gevallen zou kunnen doorslaan op de lak van bijvoorbeeld een autodeur. Om dat risico uit te sluiten is het belangrijk dat de bedrukking op de folie minimaal 3 dagen moet indrogen alvorens geplaatst te worden. Tussen de demonstraties door was er volop gelegenheid voor een drankje, hapje en een praatje met collega's. Al met al was het wederom een enerverende avond.

Trefwoorden: Gratis Workshop, Isca, Offerte, Offreren, Onderhandelen, Prijsopgave, Winstmarge, Workshop Cbt,