ISCA: grote opkomst open avond 24 februari

ISCA: grote opkomst open avond 24 februari van Isca Nederland

Door: Isca Nederland  04-03-2009
Trefwoorden: Workshop, Showroom, Bedrijfstraining

Behoefte uit de branche leidde tot dit initiatief Aanleiding voor deze nieuwe ISCA activiteit is het feit dat een groot aantal ondernemers in deze specifieke markt behoefte heeft om enerzijds met elkaar van gedachten te wisselen, anderzijds een maximaal rendement wil halen uit de presentatiemogelijkheden die ISCA met haar producten biedt. Daarnaast blijkt dat een professionele ondersteuning in bedrijfsbeleid en marketing, juist nu het bedrijfsleven economisch gezien onder druk staat, door onze branche bijzonder op prijs wordt gesteld. Thema's waaraan in de komende workshops aandacht zal worden gegeven zijn onder andere “Hoe ga je om met problemen binnen je bedrijf” en “Hoe kun je met weinig middelen meer opdrachten verwerven”. Ruim 60 aanmeldingen..! Dat dit initiatief door vele ondernemers onder u gewaardeerd wordt, bleek weer eens op de tweede Open Avond die op dinsdag 24 februari jongstleden werd gehouden. Maar liefst ruim 60 deelnemers hadden zich aangemeld. Ondernemers vanuit alle delen van Nederland hadden de moeite genomen om zich op deze avond wel of niet in aanwezigheid van hun partner naar Hoevelaken te begeven. Onder de gasten bevond zich zelfs enkele van onze Belgische en Luxemburgse klanten. Nadat iedereen onder het genot van een geurend kopje koffie of thee wat rond gekeken had in de showroom en kennis gemaakt had met het ISCA verkoopadviesteam, was het tijd voor de eerste workshop met als thema “Inhaken op verkoopsignalen”. CBT gat de workshop in twee groepen zodat er meer persoonlijke aandacht voor de deelnemers en meer gelegenheid voor het beantwoorden van vragen was. Inhaken op verkoopsignalen Deze slogan diende als thema van de workshop die deze avond verzorgd werd door de gastsprekers Adrie Oosterom en Roy Pollmann van CBT Trainingen te Arnhem. Allereerst werd het begrip “Verkopen” onder de loep genomen. Wat verstaan we onder verkopen en welke handelingen leiden juist niet tot verkopen? Er volgde een reeks van voorbeelden waarop aan de deelnemers gevraagd werd te reageren. Dit leidde al snel tot levendige discussies waarbij duidelijk werd dat veel van de ondernemers zichzelf niet echt als verkoper zagen, maar meer als technisch adviseur. Dat laatste hoeft echter geen belemmering te zijn om goed te kunnen verkopen, mits je een aantal voorwaarden in acht neemt. Op de eerste plaats gaat het erom jezelf (en je bedrijf) goed te profileren. Dat wil zeggen, probeer je te onderscheiden van je collega concurrenten. Dat kan op veel manieren, zoals goed en vooral eerlijk adviseren, interesse tonen in de klant en zijn behoeften, meedenken met de klant en hem of haar nieuwe ideeën aan de hand doen, stipt leveren, een betrouwbare aftersales service verlenen enzovoort. U verkoopt in de eerste instantie geen product, maar u biedt uw klant een kant-en-klare oplossing. Voorts werd erop gewezen dat het heel belangrijk is dat u regelmatig contact onderhoudt met uw klant en zodoende luistert naar zijn of haar behoeften. Immers om meer omzet te genereren bij uw bestaande klanten kost het u aanmerkelijk minder energie dan het werven van nieuwe klanten. Daarnaast kun je zelf door creatief te zijn ook nieuwe toepassingsgebieden bedenken voor reeds bestaande producten en diensten. Uiteraard is dit slechts een kleine greep uit de onderwerpen die tijdens deze avond behandeld zijn, maar wel was het tegen het einde van de workshop goed merkbaar dat de boodschap was overgekomen. Na afloop van de sessie werd aan elke deelnemer nog een officieel certificaat van deelname uitgereikt. Gezellig napraten met een hapje en drankje Na de workshop was er volop gelegenheid om in de Expolounge met collega's kennis te maken en na te praten over de zojuist verworven kennis. Uit de vele positieve reacties bleek dat deze workshop veel stof tot nadenken had gegeven en gezien werd als een waardevolle bijdrage in het genereren van meer omzet. Diverse deelnemers maakten tevens van de gelegenheid gebruik om via een rondleiding een kijkje te nemen in de diverse afdelingen van ISCA. Anderen volgden met veel interesse de demonstraties van het nieuwe i-Truss spandoeksysteem en de actuele selectie snijgereedschappen van OLFA. Aan het eind van de Open Avond werden alle aanwezigen bij hun vertrek nog verrast met een leuke attentie. Kortom, het was wederom een zeer geanimeerde avond en verschillende ondernemers schreven prompt in voor de volgende Open Avond die gehouden gaat worden op donderdag 26 maart aanstaande. Wilt u daar bij aanwezig zijn, schroom dan niet om u tijdig aan te melden. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!

Trefwoorden: Bedrijfstraining, Cbt, Expo Lounge, Isca, Open Avond, Showroom, Workshop,