Extra bezuiniging thuiszorg van de baan

Door: Actiz  06-01-2009
Trefwoorden: Thuiszorg, Bezuinigingen

“We zijn heel blij met deze uitspraak”, reageert ActiZ directeur Aad Koster. “Als deze bezuiniging namelijk was doorgegaan zou de thuiszorg nóg verder in de rode cijfers belanden.” ActiZ spande het kort geding aan tegen VWS omdat de brancheorganisatie al in 2007 met het ministerie afspraken had gemaakt over het bezuinigen op thuiszorg uit de AWBZ. Ondanks die afspraken wilde het ministerie met ingang van 1 januari 2009 een nieuwe structurele bezuiniging doorvoeren. Door de uitspraak van de rechter gaat die bezuiniging nu niet door. “Dat is niet alleen goed nieuws voor de thuiszorgorganisaties maar zeker ook voor de cliënten”, besluit Aad Koster.

Afspraak
In 2008 moesten thuiszorginstellingen 115 miljoen euro bezuinigen op AWBZ-zorg, zo bepaalde het ministerie van VWS. Het gaat om persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding; cruciale vormen van zorg waardoor cliënten zelfstandig kunnen blijven wonen. Eind 2007 spraken ActiZ en VWS met elkaar af om deze bezuiniging te realiseren via een zo doelmatig mogelijke inzet van zorg. Zorginstellingen die erin slagen om de zorg aan hun cliënten uiterst doelmatig en efficiënt te verlenen kunnen daardoor een korting op hun tarief voorkomen. Uit een recente verkenning van ActiZ blijkt dat de meeste thuiszorginstellingen er op deze manier in geslaagd zijn om de bezuiniging te halen. In tegenstelling tot de eind 2007 gemaakte afspraken wilde VWS de huidige regeling per januari 2009 echter laten vervallen en vervangen door een structurele korting op het tarief van 3,5% wat neerkomt op een nieuwe bezuiniging voor 2009 van 70 miljoen euro. Deze bezuiniging is nu dus van de baan. Volgens uitspraak van de rechter blijft de regeling van 2008 nu ook gelden voor het jaar 2009. Het ministerie kan nog in hoger beroep gaan.

Trefwoorden: Bezuinigingen, Thuiszorg