Leden ActiZ verbinden zich aan verantwoorde zorg

Door: Actiz  23-05-2008
Trefwoorden: Kwaliteit, Thuiszorg, Ouderen

Leden ActiZ verbinden zich aan  verantwoorde ZorgWie lid is of wil worden van ActiZ werkt mee aan transparantie en kwaliteitsverbetering van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Leden doen dit door de geleverde zorg op een zelfde manier te meten en de resultaten daarvan te laten zien op Kiesbeter.nl. Dit hebben de leden van ActiZ besloten op de algemene ledenvergadering van 21 mei. ActiZ is voorstander van een sterkere positie van de cliënt en geeft hiermee invulling aan het recht op keuze en keuze-informatie. Het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (KVZ) is een nieuwe methode om kwaliteit te meten die vanaf 2007 wordt gebruikt, waarbij prestaties op objectieve wijze onderling vergeleken kunnen worden.De ouderenzorg werkt hard aan openheid en kwaliteitsverbetering, ondanks steeds krapper wordende budgetten en dito arbeidsmarkt. Met het Kwaliteitskader laat de branche op een inzichtelijke manier zien hoe zij presteert en wat het oordeel van cliënten is. Zij kunnen in de zomer op Kiesbeter.nl zien hoe de verschillende zorgorganisaties scoren op allerlei onderwerpen. Voor de zorgaanbieder zelf leveren de resultaten van het KVZ waardevolle informatie op om de zorg te verbeteren. Daarnaast leggen de zorgaanbieders op deze manier verantwoording af aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en aan andere partijen.Wat is het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg?

Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg is een transparante meetmethode waarmee de geleverde zorg op twee manieren gemeten worden: via zorginhoudelijke indicatoren zoals het aantal valincidenten en doorligwonden, en via de ervaringen van de cliënten. Dit levert conclusies op over de resultaten van de geleverde zorg die onderling vergeleken kunnen worden. Uniek is dat het een zeer breed gedragen kwaliteitskader is. Het komt voort uit de normen voor Verantwoorde Zorg die de branche heeft opgesteld samen met cliënten- en beroepsorganisaties, in overleg met de Inspectie, VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Hierin staan de beleving van de cliënt en de gezondheidsrisico’s centraal.

Trefwoorden: Kwaliteit, Ouderen, Patiënt, Thuiszorg, Verpleeghuis