Programma voor interculturele zorg krijgt vervolg

Door: Actiz  23-03-2009
Trefwoorden: Thuiszorg, Werving, Personeelsbeleid

Verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ondersteunen bij het invoeren van intercultureel zorg- en personeelsbeleid. Dat is het doel van het ActiZ programma voor interculturele zorg. “Gericht beleid stelt organisaties in staat om zorg te verlenen die uitgaat van de leefwereld en wensen van multiculturele cliënten”, stelt Aad Koster, directeur van de brancheorganisatie. “Dit interculturele programma past daarom in de koers van ActiZ en haar leden”. Om optimale zorg te leveren die uitgaat van de cliënt hanteren de zorgorganisaties van ActiZ het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. “Omdat de cliënt altijd centraal staat, gaan we ook onderzoeken welke specifieke zorgvragen en wensen nieuwe Nederlanders met zich meenemen en hoe zorgorganisaties daar optimaal op in kunnen spelen”, vervolgt Aad Koster. Samen met de landelijke organisatie van cliëntenraden LOC gaat ActiZ ook werken aan de interculturalisatie van cliëntenraden in de zorg.

Werving en behoud
Belangrijk speerpunt in het programma voor de komende twee jaar is het werven van nieuwe Nederlanders voor de zorg. “De zorgsector kent immers een oplopend tekort aan personeel en nog te weinig nieuwe Nederlanders kiezen voor een baan in de zorg”, aldus Aad Koster. In 5 regio’s start de brancheorganisatie daarom samen met zorgorganisaties grote projecten om medewerkers te werven voor uiteenlopende functies in de zorg. Tegelijkertijd werken de zorgorganisaties aan het verder invoeren van interculturele zorg met specifieke aandacht voor intercultureel personeelsbeleid. Dergelijk beleid stelt hen in staat om de multiculturele cliënt optimaal te bedienen en het geworven multiculturele personeel ook beter te kunnen begeleiden en daardoor behouden.

Ambassadeurs
Veel zorgorganisaties hebben de afgelopen twee jaar al de nodige kennis en ervaring opgedaan met interculturele ouderenzorg. Diverse regionale instroomprojecten zijn succesvol uitgevoerd en er zijn specifieke Dvd’s ontwikkeld om Turkse en Marokkaanse mensen te enthousiasmeren voor leren en/of werken in de zorg. Belangrijke methode om kennis te delen en over te dragen zijn de ambassadeursnetwerken. In zo’n netwerk werken bestuurders, managers en zorgverleners - met en zonder interculturele ervaring - met elkaar samen. Deze ambassadeursnetwerken worden ook de komende jaren weer volop ingezet.

Intercultureel beleid
Nederland telt ruim 115.000 nieuwe Nederlanders van 55 jaar en ouder. In 2020 zal deze groep verdrievoudigd zijn (bron: SCP). Steeds meer allochtone ouderen gaan een beroep doen op de ouderenzorg. Zorgorganisaties willen ook deze groep cliënten van de beste zorg voorzien. Tegelijkertijd zijn allochtonen nog ondervertegenwoordigd als werknemers in de zorg. Dat was in het kort de aanleiding voor ActiZ om eind 2006 te starten met een programma voor interculturele zorg.

Organisaties die zowel bij de zorgverlening als in hun personeelsbeleid uitgaan van diversiteit hebben meer succes bij het werven en behouden van multiculturele cliënten en medewerkers, zo blijkt uit onderzoek en de praktijk. Het programma ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ loopt tot eind 2010 en wordt mede gefinancierd door het ministerie van VWS.

Trefwoorden: Allochtone Ouderenzorg, Interculturele Zorg, Personeelsbeleid, Thuiszorg, Werving,