ANBO biedt ruime keuze aan collectieve zorgpolissen

Door: Anbo  30-01-2006
Trefwoorden: Zorgverzekering, 50-plussers

Utrecht, 27 januari 2006 - Niet één maar negen verzekeraars
Ouderenbond ANBO biedt ruime keuze aan collectieve zorgpolissen

Veel organisaties hebben kortingsafspraken gemaakt met een zorgverzekeraar. ANBO voor 50-plussers daarentegen maakte afspraken met 9 zorgverzekeraars. Agis, Azivo, CZ, Delta Lloyd, FBTO, OZ, Salland, Trias en Zorg en Zekerheid bieden premiekortingen op hun zorgverzekeringen.
Door ook met zorgmakelaar SEZ in zee te gaan, omvat het collectieve aanbod van de ouderenbond een aanzienlijk deel van de markt. Het premievoordeel kan oplopen tot 10 procent voor een basispolis en 15 procent voor een aanvullende verzekering. Een enkele verzekeraar vergoedt het ANBO-lidmaatschap, andere bieden speciale 50-pluspakketten.
De 160.000 leden van de ouderenbond ontvangen volgende week een speciale krant met daarin een overzicht van de collectieve zorgpolissen.

Concurrentiestrijd
Het vuur van de concurrentiestrijd tussen zorgverzekeraars is nu ook overgeslagen naar belangenorganisaties. Gemaakte afspraken blokkeren nieuwe contracten. Menzis bond zich aan de FNV en blokkeert hiermee collectieve afspraken met ANBO. Zilveren Kruis Achmea ging in zee met ouderenbond Unie KBO. Daardoor mag het complete Achmeaconcern niet met ANBO onderhandelen. Maar dit concern gaat gelijktijdig zo ver dat het ANBO-leden ronselt met het Unie KBO-pakket. Sommige verzekeraars accepteren alleen werkgeverscollectieven.
Vijf collectieve ANBO-contracten vallen samen met die van het Verbond voor Zorgverzekerden (VVZ). Dit inkoopcollectief heeft de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) en de Kamer opgeroepen een onderzoek in te stellen naar vermeende kartelafspraken tussen grotere zorgverzekeraars. Zij weigerden afspraken te maken met VVZ.
ANBO onderhandelt nog met enkele andere zorgverzekeraars. De belangenorganisatie voor 50-plus probeert in het belang van haar leden bij een maximaal aantal verzekeraars voordeel te bedingen.

Trefwoorden: 50-plussers, Zorgverzekering

Contact Anbo

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share