Teamcoaching

Door: ATenD Advies Coaching Training  02-03-2016
Trefwoorden: Teamcoaching, Procesbegeleiding

ATenD Advies Coaching en Training heeft de laatste jaren interessante projecten gedaan op het vlak van teamprocesbegeleiding. Als het gaat om leiderschapsontwikkeling van middenmanagers uit hetzelfde bedrijf is mijn aanpak gericht op deelnemers hun succesverhalen laten delen, vertrouwen en veiligheid creëren en daardoor 'diep' kunnen gaan. Het groepsleren staat daarbij voorop, niet de 'trucjes'. We zijn zoveel verder dan dat, omdat de werkelijkheid weerbarstiger is dan veranderkundige modellen en theorieën. Kennis en ervaring van de mensen die het werk moeten doen is de inhoud, mijn taak is het proces begeleiden van leiderschapsontwikkeling. Elementen daarbij zijn: verantwoordelijkheden nemen, werken vanuit je cirkel van invloed en betrokkenheid, elkaar aan kunnen spreken en rekening houden met elkaar, veilig werkklimaat, dilemma's, leren reflecteren en verdraagzaamheid in organisaties. Dit 'veranderkundig concept' gaat verder dan het aanreiken van instrumenten. Het gebruikt de verhalen van mensen die het onbewuste en bewuste niveau raken, en bij iedere deelnemer met een open mind de verandering doet beginnen. Ieder heeft in zichzelf hulpbronnen die hem of haar daarbij kunnen helpen en mijn rol is spiegelen, confronteren en luisteren zodat deze hulpbronnen aan het werk kunnen. http://www.atend.nl/coaching.html

Trefwoorden: Procesbegeleiding, Teamcoaching

Contact ATenD Advies Coaching Training

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share