CIO-onderzoek Capgemini Consulting toont aan: IT van grote ondernemingen mist vereiste lenigheid

Door: Capgemini Nederland  14-03-2007

Gilles Camoin, hoofd van de BIS-divisie van Capgemini Consulting: Een lenige IT creeert vrijheid. Veel CIO's hebben een IT-afdeling opgebouwd die samen met de rest van het bedrijf weliswaar in staat is om in te spelen op snelle veranderingen, maar een significant aantal is toch bang dat ze het niet kunnen bijbenen. Het zijn vooral mensen die veranderingen mogelijk maken en het zijn dus de mensen die concurrentievoordeel kunnen bieden. Maar hoewel bijna iedereen vindt dat mensen het belangrijkste zijn, leveren maar weinigen voldoende inspanning om een lenige instelling te stimuleren bij hun mensen. Het zijn vooral de bedrijven op de snelste markten die proactief omgaan met veranderingen en er is een duidelijke positieve correlatie tussen omgevingen met veel veranderingen, lenigheid en de prestaties van het bedrijf. Alle respondenten waren het ermee eens dat investeringen nodig zijn om tot een lenig bedrijf te komen, maar deze investering betaalt zichzelf terug door hogere prestaties en extra concurrentievoordeel. Verrassend genoeg werd het budget als de minst belangrijke factor gezien om tot lenigheid te komen. Slechts 42% van de ondervraagde CIO's vond dat kostenverlaging lenigheid in de weg stond. Wat het stroomlijnen van de activiteiten betreft vond slechts een op de drie dat uitbesteding van IT van kritiek belang was voor een lenige IT. Organisaties die delen van hun IT hebben uitbesteed, ondervinden echter wel een grotere lenigheid. Dit zou betekenen dat de lenigheid van het bedrijf wel wordt verhoogd door uitbesteding. Camoin vat het als volgt samen: Bedrijven transformeren steeds sneller, vaak als gevolg van nieuwe wetgeving. Transformatie is overal, in alle sectoren en regio's. Om in deze omgeving te kunnen blijven concurreren moeten deze veranderingen proactief worden aangepakt. Door van filosofie te veranderen – meer aandacht besteden aan nauwe relaties met de klant – en door alert te reageren op deze externe factoren worden bedrijven leniger en kunnen ze beter reageren op verandering van buitenaf. Bedrijven die de veranderingen de baas kunnen, creeren duurzame concurrentiepositie. Bedrijven die de veranderingen van zich af proberen te houden, zullen uiteindelijk toch gedwongen worden, maar tegen veel hogere kosten. Capgemini Consulting heeft voor het bedrijfsleven de volgende aanbevelingen opgesteld: Voer een IT-strategie in op basis van nauw contact met de klant Vind uw IT-organisatie opnieuw uit met het oog op lenigheid Zorg voor een goed beheer van uw IT-investeringen (een portfolio in evenwicht) Focus op terugverdienen - Kijk voor uw IT-strategie niet alleen naar de kosten - Maak van lenigheid een businesscase Kom in actie voor een lenige IT - Investeer in het verbeteren van de mogelijkheden van het IT-personeel - Verbeter de processen die bedrijf en IT samenbrengen - Sta open voor een Service-Oriented Architecture Over Capgemini Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Daarbij werkt de onderneming op een onderscheidende manier samen met haar klanten aan het behalen van snellere, betere en meer duurzame resultaten: de Collaborative Business Experience. Deze innovatieve samenwerking krijgt vorm door een sterk netwerk van technologiepartners, bewezen methoden en hulpmiddelen en een sterk op samenwerking gerichte mentaliteit in de dagelijkse praktijk. Hiermee helpt Capgemini organisaties om nieuwe groeistrategieën te ontwikkelen en de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten. Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 68.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2006 een omzet van 7,7 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com EINDE PERSBERICHT Voor meer informatie: Capgemini Madelon Kaspers Woordvoerder Telefoon: +31 (0) 30 689 2453 Mobiel: +31 (0) 6 100 358 34 Email: [email protected] Stassen Communicatie Lucas Stassen Telefoon: +31 (0) 30 693 0664 Mobiel: +31 (0) 6 41 725 315 Email: [email protected]