"Informatiebeveiliging in de zorg" uitgekomen

Door: Comfort-ia  21-08-2006
Trefwoorden: Boek, Privacy, Bedrijfscultuur

Informatiebeveiliging in de zorg - Auteur J.A. van der Wel
HetDe Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het verleden geconstateerd dat ziekenhuizen onvoldoende aandacht schenken aan de risico's die de toepassing van ICT met zich meebrengt. De auteur noemt als een van de hoofdoorzaken hiervan dat informatiebeveiliging nog te veel een zaak is van specialisten die te weinig aandacht hebben voor het geheel. Ook houden vrijwel uitsluitend hoofden informatievoorziening zich bezig met die beveiliging en kunnen ze onvoldoende het lijnmanagement en de directies erbij betrekken. Zorgvuldig handelen en de geheimhoudingsbelofte van medici volstaan bovendien niet meer om te voorkomen dat medische fouten optreden.

Dit boek gaat over het voordeel van beveiliging indien betrokkenen het nut en de noodzaak ervan inzien en beveiliging niet als een hindernis ervaren. Met andere woorden: het gaat over het oplossen van de paradox dat goed bereikbare informatie voorhanden is, terwijl de privacy van een patiënt gewaarborgd blijft.

Na een inventarisatie van betrokkenen en standpunten in de zorg beoordeelt de auteur de diverse wetten en normen en komt hij met voorstellen om de bescherming van informatie en beveiliging op een hoger plan te tillen.

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor hoofden informatievoorziening, projectleiders en andere informatie- en automatiseringsdeskundigen, maar zeker ook voor juridische medewerkers, afdelingsmanagers en directieleden die de beveiliging op een hoger peil willen brengen.

Trefwoorden: Bedrijfscultuur, Boek, Nen7510, Nen7511, Nen7512, Privacy, Wbp, Wgbo