Lustrumconferentie “Vijf jaar DBC’s in Nederland”

Lustrumconferentie “Vijf jaar DBC’s in Nederland” van Dbc-onderhoud

Door: Dbc-onderhoud  11-05-2009

Transparantie van zorgproducten, op informatie gebaseerde beslissingen en onderbouwde trendmatige analyses nemen sinds 2005 jaarlijks aan nauwkeurigheid en waarde toe. Na vijf jaar te hebben gewerkt met de huidige DBC-systematiek, staan we aan de vooravond van de tweede generatie: overheid en veld zijn druk doende om de opvolger in de vorm van het project DBC’s op weg naar transparantie (DOT) in te voeren. Registreren volgens DOT wordt per 1 juli 2009 ingevoerd en vanaf 2011 zal ook volgens DOT worden gedeclareerd. Daarmee wordt de invoering van prestatiebekostiging en marktwerking nog beter mogelijk.

Tijdens de lustrumconferentie zullen minister Klink (VWS), Cathy van Beek (plaatsvervangend voorzitter NZa), Willem van der Ham (voorzitter Orde), Roelf de Boer (voorzitter NVZ) en Hans Wiegel (voorzitter ZN) hun ervaringen uit het verleden én hun wensen voor de toekomst van de DBC-systematiek toelichten. De gespreksleiding is in handen van Lennart Booij. Na de conferentie is er een receptie.