Duurzame Energie Koepel vindt Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2008 ontoereikend.

Duurzame Energie Koepel vindt Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2008 ontoereikend. van Duurzame Energie Koepel

Door: Duurzame Energie Koepel  14-04-2008
Trefwoorden: Duurzaam, Energie, Zonnepanelen

Persbericht

Utrecht, april 2008

Stoplicht op ‘’Oranje’’ bij Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

Duurzame Energie Koepel vindt SDE regeling 2008 ontoereikend om duurzame
elektriciteitsdoelstelling 2020 van Kabinet te bereiken.
De Stichting DE (Duurzame Energie) Koepel stelt dat, kort na het openen van de SDE regeling, het stoplicht nu al op oranje staat. Dit brengt de realisatie van de gewenste duurzame energiedoelen van dit Kabinet (20% van het energieverbruik in 2020 is duurzaam) in gevaar. De aanzet van dit Kabinet was goed. De DE Koepel is blij dat de uitvoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) per 1 april 2008 is gestart na een te lange periode waarin er voor duurzame energie nauwelijks ondersteuning bestond in Nederland. De duurzame energiesector constateert echter dat de tot nu toe in gang gezette maatregelen nog ver onvoldoende zijn om de kabinetsdoelstelling te bereiken. Met de huidige beperkte budgetten en knelpunten, bv. in vergunningverlening, lukt dat niet en blijft de sector aarzelen om te investeren.
De ruim 230 bedrijven in de duurzame energiesector bemerken ruime belangstelling bij particulieren en bedrijven om van de SDE regeling gebruik te maken. Bij veel bedrijven worden offertes aangevraagd en na jaren van stilstand wil de markt weer investeren in duurzame energie. Alhoewel op dit moment de cijfers van Senter Novem nog niet beschikbaar zijn van het per categorie aangevraagde vermogen, verwacht de DE Koepel dat de SDE regeling voor particulieren en bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van zonnestroom, zo populair wordt, dat het beschikbare budget voor 2008 hiervoor al snel is toegekend. Zorgpunt is, naast de korte periode van subsidieaanvraag, dat er ook nog op een aantal punten onduidelijkheid is over details van de uitvoering.
Ten aanzien van duurzame elektriciteit uit windenergie op land biedt de SDE regeling iets meer tijd voor het indienen van de subsidieaanvragen, zodat het nu nog vroeg is om aan te geven wat de effecten van de SDE regeling bij deze producenten zijn. De windsector heeft nu wel grote behoefte aan een regeling ook voor windenergie op zee. Daarnaast bepleit de DE Koepel meer aandacht voor het inzetten van ondergrondse energieopslag en warmtepompen in de gebouwde omgeving, omdat daar veel duurzaam potentieel blijft liggen.
Als overkoepelende belangenbehartigingsorganisatie roept de DE Koepel de overheid op om samen met de sector te zoeken naar meer consistentie in de stimuleringsregelingen om zodoende lange termijn zekerheid aan investeerders te kunnen bieden. De duurzame energiesector gaat hierover graag in gesprek, omdat bij consistent lange termijnbeleid en uitzicht op structurele financiering de kabinetsdoelstelling potentieel wel degelijk gehaald kan worden. Structurele financiering buiten de rijksbegroting om door een duurzame energie toeslag in de energierekening, zoals ook in andere landen gebeurt, zal het huidige ‘’stoplichtbeleid’’ omzetten naar een ‘’groene golf’’.

Noot redactie, voor nadere informatie:
Teun P. Bokhoven, voorzitter Stichting DE (Duurzame Energie) Koepel, gsm 06-54640720 of
Monique J. van Eijkelenburg, Public Affairs Manager Stichting DE (Duurzame Energie) Koepel
gsm 06-22850416, [email protected]
<mailto:[email protected]>
 


De Stichting DE (Duurzame Energie) Koepel (www.dekoepel.org <http://www.dekoepel.org/> ) is de Nederlandse overkoepelende organisatie voor duurzame energie. Windenergie (op zee en op land) (www.nwea.nl <http://www.nwea.nl/> ), bio-energie (www.platformbioenergie.nl <http://www.platformbioenergie.nl/> ), zonne-energie (www.hollandsolar.nl <http://www.hollandsolar.nl/> ), warmtepompen (www.stichtingwarmtepompen.nl <http://www.stichtingwarmtepompen.nl/> ) en ondergrondse energieopslag (www.nvoe.nl <http://www.nvoe.nl/> ) zijn vertegenwoordigd. De DE Koepel maakt zich sterk voor de duurzame energiesector en wil de toepassing ervan bevorderen. Duurzame Energie kent geen CO2 uitstoot  en houdt onze energie betaalbaar, waarborgt de energievoorziening in de toekomst en groeit de komende decennia uit tot een omvangrijke Europese economische sector.


Trefwoorden: Belangenbehartiging, Bio-energie, Duurzaam, Duurzame, Energie, Energiesector, Energietoeslag, Ondergronds, Sde, Sde-regeling, Senter Novem, Warmte-koude Opslag, Warmtepompen, Windenergie, Zonnepanelen, Zonnestroom,

Contact Duurzame Energie Koepel

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share