FNV Bondgenoten: alternatieve offerte voor ‘de aanbesteding van Limburg’

Door: Fnv Bondgenoten  13-04-2006
Trefwoorden: Openbaar Vervoer, Personenvervoer, Aanbestedingen

Donderdag 13 april om 11.30 uur biedt FNV Bondgenoten gedeputeerde Mat Vestjens een alternatieve vakbondsofferte aan voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Op die dag moeten voor 12.00 uur alle offertes voor het multimodaal vervoer door vervoersbedrijven bij de provincie zijn ingediend.

Het gaat om de grootste aanbesteding tot op heden waarbij 1,2 miljard euro is gemoeid met een looptijd van 10 jaar.

De alternatieve vakbondsofferte staat voor: kwalitatief goed Limburgs openbaar vervoer, uitgevoerd door chauffeurs die ervaren zijn en fatsoenlijk betaald krijgen. Tevreden personeel is de beste waarborg voor een goede dienstverlening aan de passagier.

De provincie Limburg heeft als eerste in Nederland gekozen voor een multimodale aanbesteding van het openbaar vervoer. Dit houdt in dat medio 2006 trein, vraagafhankelijk vervoer en stads- en streekvervoer gecombineerd worden gegund aan maximaal twee bedrijven. De multimodale aanbesteding leidt ertoe dat het personeel breed inzetbaar is voor zowel trein, bus als vraagafhankelijk vervoer. Volgens FNV Bondgenoten heeft dit verstrekkende gevolgen voor de 2.000 werknemers in het personenvervoer.

Vakbondsbestuurder Janny Koppens: “Er is op zich niets tegen deze combinatie, maar het personenvervoer in Nederland is momenteel zo nog niet georganiseerd. Nu gelden er vijf verschillende CAO’s met verschillende pensioenregelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de provincie te voorkomen dat toekomstige vervoerders de slechtste CAO uitkiezen en het personeel hiervan de dupe wordt. Maar ook de werkgelegenheid moet de provincie bewaken. Onder geen beding mogen groepen werknemers hun baan verliezen door deze aanbesteding, Limburg heeft genoeg drama’s te verwerken.”

FNV Bondgenoten heeft het aanbestedingsproces met grote belangstelling gevolgd omdat het aanbestedingstraject in Limburg uniek in zijn soort is en wellicht veel navolging gaat krijgen. De bond heeft van meet af aan gesteld dat het kiezen van een uniek traject ook extra verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Temeer omdat de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van de werknemers in het openbaar vervoer in het geding zijn

Trefwoorden: Aanbestedingen, Openbaar Vervoer, Personenvervoer

Contact Fnv Bondgenoten

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share