FNV Bondgenoten: beslissing Van Hoof over afschaffen arbeidsmarkttoets onverstandig

Door: Fnv Bondgenoten  31-05-2006
Trefwoorden: Hrm, Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkttoets

Onverstandig en onbegrijpelijk, dat vindt FNV Bondgenoten de beslissing van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om per 1 juni de arbeidsmarkttoets voor vijf sectoren af te schaffen. De bond was vorige week nog te gast bij het Ministerie op uitnodiging van Van Hoof, om haar bezwaren tegen het nu al afschaffen van de arbeidsmarkttoets toe te lichten aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

“Eigenlijk is het belachelijk! Dat de staatssecretaris ons heeft gehoord is dus puur voor de vorm geweest, want wij hebben geen inhoudelijk reactie op onze argumenten gehad. Hij legt ze gewoon naast zich neer”, zegt Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten. “Bovendien schoffeert hij daarmee de Kamer, die hem in het debat over het vrije verkeer van werknemers in april verzocht heeft om de sociale partners te horen”.

Van der Kolk roept de politiek dan ook op het hier niet bij te laten: “De Kamer moet Van Hoof ter verantwoording roepen”.

FNV Bondgenoten signaleert dat in de sectoren die Van Hoof vrij wil geven, nu al op grote schaal sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. Het inhuren van buitenlandse werknemers is voor werkgevers met name lucratief omdat ze door het niet-naleven van de CAO fors kunnen besparen op de loonkosten. De bond is tevens van mening dat werkgevers onvoldoende inspanningen verrichten om de instroom van met name Nederlandse jongeren te laten plaatsvinden c.q. te bevorderen.

Volgens FNV Bondgenoten moet de arbeidsmarkttoets niet nu worden geschrapt, maar dienen er eerst afspraken te komen gericht op de instroom van jongeren en naleving van de CAO. In het kader hiervan voert de bond al maanden de campagne ‘Gelijk werk, gelijk loon.’ De bond is voorstander van vrij verkeer van werknemers binnen alle EU-landen, maar alleen als wordt voldaan aan het uitgangspunt gelijk werk, gelijk loon. Om dat te bereiken, moet Nederlandse wet- en regelgeving en sectorale regelgeving worden aangepast en moet de handhaving daarvan worden verscherpt.

Tijdens het gesprek vorige week heeft de vakbond tevens gewezen op het feit dat werkgevers in de vleesindustrie weigeren kwantitatieve afspraken te maken met de vakbond en de Taskforce Jeugdwerkloosheid over het in dienst nemen en opleiden van jongeren. Volgens FNV Bondgenoten en UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel) werkt het afschaffen van de arbeidsmarkttoets contraproductief in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Daarnaast vindt in de landbouw op grote schaal ontduiking van de CAO plaats waardoor tijdelijke/parttime krachten als studenten, scholieren en/of huisvrouwen het onderspit delven tegen Polen.

Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkttoets, Hrm,

Contact Fnv Bondgenoten

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share