FNV Bondgenoten: Polen krijgen minder salaris voor meer werk

Door: Fnv Bondgenoten  27-12-2006
Trefwoorden: Cao, Poolse Werknemers

Uit een eigen onderzoek van FNV Bondgenoten in de klein metaal is gebleken dat Poolse werknemers bij Nederlandse bedrijven minder salaris ontvangen voor meer werk. Na een enquête onder 338 kaderleden van FNV Bondgenoten geeft een kwart van de respondenten aan dat de CAO door hun werkgever niet wordt nageleefd. Gevolg daarvan is dat Poolse werknemers onderbetaald worden en meer uren dan hun Nederlandse collega’s maken.

Veel ondervraagde kaderleden van FNV Bondgenoten zijn niet te spreken over de benadeling van hun Poolse collega’s. “Dit is geen goede ontwikkeling. De werkgever moet dezelfde regels hanteren voor zowel Nederlandse als Poolse werknemers”, aldus een respondent. Ook wordt aangegeven dat de slechte beheersing van de Nederlandse taal een probleem is op de werkvloer. Respondent: “Door de taalachterstand is het voor Poolse collega’s zeer problematisch om een gesprek over gelijke behandeling op de werkvloer aan te gaan met een werkgever.”

Reden voor het onderzoek was de onwelwillendheid van werkgevers om samen met FNV Bondgenoten eens serieus te kijken naar de behandeling van Poolse werknemers. FNV Bondgenoten besloot hierop het onderzoek op eigen initiatief uit te voeren. Afgelopen vrijdag werden de uitkomsten aan de werkgevers voorgelegd. “Dit moet toch een zéér dringende aanleiding voor de werkgevers zijn om een sectorbreed onderzoek uit te zetten. Ook moeten werkgevers eens goed nadenken over maatregelen om deze misstanden te voorkomen”, aldus Jan Berghuis, bestuurder bij FNV Bondgenoten. Werkgevers hebben nog niet gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek.

Het onderzoek is gedaan in alle branches van de metaal en techniek. Het gaat om 400.000 werknemers en 31.000 werkgevers. Het onderzoek is at random uitgezet onder kaderleden van FNV Bondgenoten, de groep respondenten is a-select.

Trefwoorden: Cao, Poolse Werknemers

Contact Fnv Bondgenoten

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share