Wereldwijde afspraken werkgelegenheid,arbeidsvoorwaarden en pensioenen bij verkoop TNT Logistics

Door: Fnv Bondgenoten  23-08-2006
Trefwoorden: Pensioenen, Arbeidsvoorwaarden, Werkgelegenheid

FNV Bondgenoten en ABVAKABO FNV zijn verheugd dat de kandidaat koper van TNT Logistics een intentieverklaring heeft getekend, waarin hij aangeeft wereldwijd zorg te willen dragen voor verdere groei van de onderneming en geen plannen te hebben voor reorganisaties. TNT maakte vandaag bekend dat het van plan is zijn logistieke divisie te verkopen aan Apollo Managenement LP

Apollo Management LP heeft ook toegezegd de huidige cultuur binnen TNT Logistics na de overgang te zullen handhaven. Zo gaat de onderneming zich houden aan het Global Compact van de Verenigde Naties, waarmee zij onder andere aangeeft geen gebruik te zullen maken van kinderarbeid en zet ze het huidige Investors in People programma voort.

Verder is afgesproken dat de huidige arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen van individuele werknemers wereldwijd onverkort worden overgenomen. Werknemers kunnen zich hier op beroepen bij een in Nederland in te stellen vertrouwenscommissie

In het verkoopproces heeft TNT verregaande bevoegdheden toegekend aan de medezeggenschapsorganen binnen de onderneming. De genoemde afspraken zijn daar het resultaat van. Daarnaast had de Centrale Ondernemingsraad (COR) ook een stem in de selectie van de kandidaat kopers en had zij bedongen dat TNT Logistics als geheel verkocht zou worden.

Binnenkort starten FNV Bondgenoten en ABVAKABO FNV het overleg met TNT en Apollo Management LP over de verdere uitwerking van de afspraken voor TNT Logistics Nederland, waar ongeveer 840 mensen werken.

Bij TNT Logistics werken wereldwijd 35.000 werknemers, verspreid over 28 landen.

Trefwoorden: Arbeidsvoorwaarden, Pensioenen, Werkgelegenheid

Contact Fnv Bondgenoten

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share