Gespecialiseerd verpleegkundigen in Kwaliteitsregister

Door: Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden  24-11-2008
Trefwoorden: Zorg, Scholing, Deskundigheid

Het register bevat op dit moment ongeveer 10% van alle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. De verpleegkundigen van ZorgBrug zijn enthousiast over het register, dat de noodzaak van kwaliteitsbewaking in de zorg onderstreept.

Zichtbaar resultaat
Verpleegkundigen moeten voortdurend hun kennis op peil houden om voortschrijdende inzichten optimaal te benutten. Naast het werken is permanente deskundigheidsbevordering dan ook onmisbaar. Dit leidt tot de meest effectieve zorg, met een zichtbaar resultaat. Dit sluit aan bij de toenemende vraag van overheid en maatschappij naar bewezen effectieve zorg.

Deskundigheid
In het Kwaliteitsregister leggen verpleegkundigen en verzorgenden vast wat zij persoonlijk doen aan hun deskundigheidsbevordering. Voorbeelden hiervan zijn scholing, intervisie, klinische lessen, casusbesprekingen, het bijwonen of organiseren van congressen en het lezen van wetenschappelijke artikelen.

Kwaliteit van de opleidingen
Een onafhankelijke commissie van vakmensen uit de sector beoordeelt ook de kwaliteit van opleidingen, bijscholingen en congressen voor de beroepsgroep. Alleen wanneer deze aan alle criteria voldoen volgt opname in het Kwaliteitsregister. Ook ZorgBrug biedt transmurale deskundigheidsbevordering binnen de sector aan. Het gehele aanbod van ZorgBrug is recent goedgekeurd door de Accreditatiecommissie en opgenomen in het Kwaliteitsregister.

Levenslang leren
Directeur van ZorgBrug Wilma Bijsterbosch: “Ik vind het belangrijk dat we als organisatie de gespecialiseerd verpleegkundigen en Nurse Practitioners ondersteunen bij deze vorm van kwaliteitsverbetering. Het register draagt bij aan transparantie van kwaliteit in de zorg, wat in het belang is van onze cliënten, zorginstellingen, artsen en zorgverzekeraars. De verpleegkundige beroepsgroep voldoet zo bovendien aan de opdracht van de overheid om haar eigen kwaliteit en deskundigheid inzichtelijk te maken. Ons vak vraagt immers om levenslang leren.”

Het Kwaliteitsregister V&V is te vinden op: www.kwaliteitsregistervenv.nl

Trefwoorden: Deskundigheid, Kwaliteitsregister, Scholing, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Zorg

Contact Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share