Belangrijke rol verpleegkundigen bij infectiepreventie

Door: Levv  16-10-2008
Trefwoorden: Inspectie, Verpleegkundigen, Richtlijnen

Jaarlijks krijgen ongeveer 100.000 patiënten tijdens hun opname in het ziekenhuis een infectie. Deze ziekenhuisinfecties leiden soms tot ernstige complicaties, een hogere sterfte, een langere opnameduur en een toename van de kosten. Preventie van deze infecties verdient dus de hoogste prioriteit. Daarin kunnen verpleegkundigen een belangrijke rol spelen, stelt het LEVV, aangezien verpleegkundigen vaak langdurig en intensief contact hebben met de patiënt.

Ziekenhuisinfecties ontstaan mede als gevolg van het feit dat medewerkers niet handelen volgens de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP), een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne. De Inspectie beschouwt deze richtlijnen als professionele standaarden en wil dat deze op elke operatieafdeling strikt worden nageleefd.

Om verpleegkundigen te motiveren volgens de WIP-richtlijnen te werken, is het LEVV binnen het VIP-project aan de slag gegaan met het toespitsen van deze richtlijnen op de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen. Het doel van het project Verpleegkundige Interventies InfectiePreventie (VIP) is dat in de deelnemende 30 ziekenhuizen alle verpleegkundigen volgens de richtlijnen gaan werken. Behalve dat de inhoud wordt toegesneden op de verpleegkundige praktijk zal ook aandacht worden besteed aan het begeleiden van verpleegkundigen in het daadwerkelijk werken volgens de richtlijnen.

Trefwoorden: Infectiepreventie, Inspectie, Richtlijnen, Verpleegkundigen, Wip