Staatssecretaris Bussemaker ontvangt 1e handboek 'Decubitus te lijf'

Staatssecretaris Bussemaker ontvangt 1e handboek 'Decubitus te lijf' van Levv

Door: Levv  08-10-2008
Trefwoorden: Preventie, Implementatie, Verpleegkundige

Helaas komt decubitus (doorliggen) nog steeds voor in Nederlandse instellingen. In de zorg varieert het percentage tussen 2,6% en 9,0 %. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Landelijk Prevalentie Meting Zorgproblemen (LPZ) van de Universiteit van Maastricht. Hoewel de cijfers een dalende trend laten zien, is het LEVV van mening dat iedere patiënt met decubitus er een teveel is. Doorligwonden leiden namelijk tot veel ongemak en pijn bij de patiënt en tot hoge kosten in de gezondheidszorg. Het LEVV constateert dat in de praktijk nog onvoldoende maatregelen worden genomen om dit probleem te voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld nog te weinig gebruik gemaakt van goede matrassen en wisselligging. Bovendien worden nog steeds maatregelen toegepast die niet helpen, zoals massage.

Verantwoordelijkheid van verpleegkundigen
Het voorkomen van doorligwonden behoort tot de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop zij zorg verlenen en behoren hun kennis op peil te houden. Bij het in ontvangst nemen van het boek, voegt mevrouw Bussemaker daar aan toe dat wanneer verpleegkundigen en verzorgenden bijdragen aan het verminderen van decubitus, zij meer waardering krijgen voor hun werk en daarmee ook het werkplezier toeneemt.

Daadwerkelijke toepassing in praktijk
De laatste jaren is de kennis over decubitus flink toegenomen. Verpleegkundigen schreven er hun proefschrift over en brachten de prevalentie in kaart. De kennis over decubitus staat echter verspreid in diverse leerboeken en handboeken en is bovendien niet altijd up to date.
Dit boek biedt verpleegkundigen actuele vakinhoudelijke kennis over de preventie en behandeling van decubitus. De expertise die binnen het LEVV aanwezig is, maakt deel uit van het boek zodat naast de vakinhoud ook andere aspecten aan de orde komen waarmee verpleegkundigen te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld implementatie en leiderschap. Zodat ook daadwerkelijk de belangrijke stap gezet wordt naar consequente en duurzame toepassing van de kennis in de praktijk.

Dit boek is bedoeld als "meegroeiboek". Doordat de hoofdstukken verschillen in moeilijkheidsgraad, is het in te zetten bij initiële en voortgezette opleidingen en tijdens bij- en nascholingen. Daarnaast is het boek zeer geschikt als naslagwerk in de praktijk. Zowel beginners als gevorderden vinden er iets van hun gading.

'Decubitus te lijf
Handboek decubituspreventie voor verpleegkundigen'
Paperback, 295 pagina's
ISBN 9789031350254
Prijs: 39,50 euro

Trefwoorden: Decubitus, Doorliggen, Handboek, Implementatie, Leermateriaal, Preventie, Verpleegkundige