Symposium Slagkracht en Succes donderdag 4 juni 2009

Door: Levv  22-04-2009
Trefwoorden: Praktijk, Onderzoek, Wetenschap

Op donderdag 4 juni is in Utrecht het symposium Slagkracht en Succes. Uitkomsten Tussen Weten en Doen en uitreiking LEVV Innovatieprijs.
Deze dag kunnen belangstellenden kennismaken met de resultaten van het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen. Onderzoekers verzorgen er ‘meet the expert’ sessies en er zijn plenaire lezingen. Ook ontvangen de deelnemers een toolkit met handreikingen voor verspreiding van de resultaten van het programma in de praktijk. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de LEVV Innovatieprijs.

Doelgroepen
Het symposium is bedoeld voor
• verpleegkundigen en verzorgenden
• VAR-leden
• medewerkers van vakgroepen verpleegwetenschappen en lectoraten verpleegkunde
• managers en bestuurders zorginstellingen

Tussen Weten en Doen
Waar vinden verpleegkundigen en verzorgenden betrouwbare kennis op basis waarvan zij goede zorg kunnen geven?
Wat kan de wetenschap hen hierin bieden?
Om het antwoord te vinden op deze vraag is Tussen Weten en Doen (TWD) in het leven geroepen. Dit ZonMw-programma beoogde een wetenschappelijke basis te verschaffen voor het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden. Middel hiertoe was het ontwikkelen en implementeren van (multidisciplinaire) richtlijnen.
Onderzoekers hebben de stand van de wetenschap in kaart gebracht en hebben gewerkt aan het vergroten van de bewijskracht van beschikbare ‘evidence’ en aan het ontwikkelen en vervolmaken van richtlijnen.

Aanmelden en accreditatie
Het symposium is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V voor 5 punten (2 zorgvragergebonden en 3 professiegebonden). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Het programma en het formulier om aan te melden zijn te vinden op www.levv.nl.

Trefwoorden: Levv, Levvinnovatieprijs, Onderzoek, Praktijk, Richtlijnen, Symposium, Twd, Wetenschap, Zonmw,