Online talentmanagement ook beschikbaar voor midden- en kleinbedrijf.

Online talentmanagement ook beschikbaar voor midden- en kleinbedrijf. van Lucas Talentmonitor

Door: Lucas Talentmonitor  19-02-2007
Trefwoorden: Talentmanagement, Talentmonitor

Afspraken over persoonlijke ontwikkeling raken vaak op de achtergrond zodra wordt overgegaan tot de orde van de dag. Het onbedoeld wegvloeien van talent speelt vooral in het midden- en kleinbedrijf, maar ook bij sommige multinationals en overheden verliest men grip op talentontwikkeling.
Lucas Talent Monitor is een talentmanagement systeem dat zorgt voor grip op individuele talentontwikkeling.

Simpel
De initiatiefnemers verbaasden zich over de hoeveelheid tijd en geld die ondernemers steken in de ontwikkeling van hun personeel en constateerden dat ontwikkelplannen niet altijd het gewenste resultaat hebben. Ze zijn van mening dat het mogelijk moet zijn om op een simpele manier talent te beheren. Lucas Talent Monitor is daarom zo ontwikkeld dat het wordt gekoppeld aan het bestaande mailsysteem. Gespreksverslagen, die vaak voorgoed verdwijnen in de archiefkast, worden nu gedigitaliseerd en betrokkenen worden regelmatig via de eigen mailbox herinnerd aan de belangrijkste afspraken.

Competenties
Veel organisaties hebben competentieontwikkeling ingevoerd of zijn daarmee bezig. Lucas Talent Monitor is daarom ook uitermate geschikt voor het monitoren van individuele competentieontwikkeling. Per competentie geeft Lucas gedragsvoorbeelden, competentiegerichte vragen, coachings- en trainingsadvies. Een leidinggevende heeft zo per competentie een complete toolbox binnen handbereik.

Digitaal dossier
Ook anticipeert Lucas Talent Monitor op eventuele wijzigingen in het ontslagrecht, doordat Lucas met één druk op de knop laat zien welke inspanningen de werkgever levert om zijn medewerker goed te begeleiden.


Lucas is leverancier van producten op het gebied van talent- en competentieontwikkeling.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marco de Vos.
Telefoon: 06 - 16918102
E-mail: [email protected]

Oudenoord 330
3513 EX Utrecht
t: 030 - 601 89 86
e: [email protected]
w: www.talentmonitor.nl


Trefwoorden: Talentmanagement, Talentmonitor