Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet

Door: MCA Communicatie  14-08-2012
Trefwoorden: Integratie, Inburgering, Diversiteit

Persbericht april 2005

Allochtonen die weten wat zij tijdens het referendum gaan stemmen zijn in meerderheid vóór de Europese Grondwet. Het gaat dan om Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen. De intentie om aan het referendum deel te nemen ligt onder allochtonen wel lager dan onder autochtonen, echter een uitzondering hierop zijn de Turken. De kennis over het referendum is onder allochtone groepen iets lager dan onder autochtonen. Dit zijn de hoofdconclusies uit onderzoek van MCA Communicatie onder 978 Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en autochtonen van 15 jaar en ouder in de vier grote steden van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in de tweede helft van april 2005.

Allochtonen positiever over Europese grondwet
Van de kiezers die aangeven te weten wat ze gaan stemmen tijdens het referendum zijn de Turken en Antillianen (beide 17%) en Surinamers (25%) het positiefst. Van de autochtone Nederlanders is dit 14% van de Marokkanen slechts 10%.  

Onder allochtonen hebben met name Turken de intentie deel te nemen aan referendum
De animo om deel te nemen aan het referendum is onder allochtonen laag (20-33%). Turken vormen hierop de uitzondering: van hen geeft 45% aan te zullen gaan stemmen. Onder autochtonen is geeft nu reeds 56% aan het referendum deel te nemen.  

Kennisniveau over referendum onder allochtonen iets lager dan onder autochtonen
De inhoud van de Europese Grondwet is zowel bij allochtonen als autochtonen slechts beperkt bekend en de kennis erover ongeveer van gelijk niveau. Bekendheid en interesse voor het referendum hangen samen met leeftijd en sekse. In het algemeen zijn mannen en jongeren meer bekend. Vooral bekendheid bij Turken en Marokkanen hangt samen met de leeftijd. Turkse mannen en Marokkaanse vrouwen geven aan zeer goed op de hoogte te zijn van het referendum.  

Sekse, afkomst en leeftijd van invloed op voor/tegen keuze
Onder de onderzochte groepen lijken vooral mannen en jongeren negatiever te staan tegenover de Europese Grondwet. Allochtonen lijken positiever dan autochtonen te staan tegenover de grondwet.  

Onderzoeksopzet
Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen/Arubanen en autochtonen van 15 jaar en ouder geworven op straat in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het  onderzoek is uitgevoerd door allochtone en autochtone onderzoekers in de voorkeurstaal van de respondenten. Metingen vonden plaats in de tweede helft van april 2005.

Nieuwe voorlichtingscampagne van start voor allochtonen en autochtonen
MCA Communicatie is vanaf begin mei gestart met een voorlichtingscampagne om allochtonen en laagopgeleide autochtonen te informeren over het Referendum Europese Grondwet.  Het is een neutrale voorlichtingscampagne, waarbij een multiculturele poster en brochure zijn ontwikkeld. In het materiaal worden ook samenvattingen in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Antilliaans gegeven. Het voorlichtingsmateriaal wordt verspreid via 200 allochtone ontmoetingscentra, 200 allochtone winkels en 200 black-hair studios. Daarnaast zullen promotieteams het materiaal uitdelen in populaire winkelgebieden en op markten in de grote steden. De campagne is mede financieel mogelijk gemaakt door de Referendum Commissie.

-------------------------------------------------------- Einde persbericht ----------------------------------------------------------

Keywords: allochtonen intercultural communication ethnic diversiteit intercultureel multicultureel minderheden diversity integratie inburgering etnomarketing cross cultural intercultural management multicultural marketing etno marketing diversity marketing inburgeren integreren internationale gemeenschappen allochtonen campagne allochtonen communicatie transcity etnomedia

Trefwoorden: allochtonen campagnes, cross cultural, Diversiteit, diversity marketing, Etnomarketing, Inburgering, Integratie, moelanders, multicultural marketing, nieuwe nederlanders,

Ander nieuws en updates van MCA Communicatie

11-09-2014

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT.


14-08-2012

MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE

 MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE


14-08-2012

MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland

 MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland


14-08-2012

Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders

 Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders


14-08-2012

Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt

 Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt


14-08-2012

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid


14-08-2012

Donoractie tijdens Ramadan

Donoractie tijdens Ramadan


14-08-2012

The Ultimate Battle of the Sexes

 The Ultimate Battle of the Sexes


14-08-2012

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING VOOR ALLOCHTONEN

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING  VOOR ALLOCHTONEN


14-08-2012

Nieuwe donorcampagne voor moslims

 Nieuwe donorcampagne voor moslims


14-08-2012

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!


14-08-2012

4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend

 4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend


14-08-2012

'Verdonk moet meer respect tonen'

'Verdonk moet meer respect tonen'


14-08-2012

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen