Internet is populair onder jonge allochtonen

Door: MCA Communicatie  14-08-2012
Trefwoorden: Online Media, Voorlichting, Integratie

Persbericht juni 2004  

Internet is populair onder jonge allochtonen  

Het computer- en internetgebruik onder Turken, Marokkanen en Surinamers is sinds 2002 verder gestegen. Vooral jonge Turken, Marokkanen en Surinamers gebruiken computer en internet bijna even frequent als hun autochtone leeftijdsgenoten. Het computer- en internetgebruik hangt sterk samen met leeftijd. Dit geldt in zekere mate voor de Nederlandse en Surinaamse populatie, maar veel sterker voor de Turkse en Marokkaanse populatie. Zo maken Turken en in mindere mate Marokkanen van 45 jaar en ouder weinig tot nooit gebruik van de computer of het internet. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van MCA Communicatie, gehouden in juni 2004.  

In de peiling van juni 2004 van het omnibusonderzoek Marktverkenningen Allochtonen heeft MCA Communicatie 220 Turken, 250 Marokkanen en 213 Surinamers van 15 jaar en ouder gevraagd naar hun computer- en internetgebruik. Respondenten zijn geworven in de vier grote steden. De onderzoekspopulatie is representatief naar sekse, leeftijd en opleiding. Het gaat om face-to-face interviews, afgenomen door allochtone interviewers in de voorkeurstaal van de respondent.  

Ruim de helft van de Turken (53%) en Marokkanen (56%) en driekwart van de Surinamers (75%) maken thans gebruik van een  computer. Er is sprake van een forse stijging in computergebruik onder Turken sinds 2002. In 2002 maakten 35% van de Turken, 50% van de Marokkanen en 69% van de Surinamers gebruik van de computer.

Het internetgebruik onder Turken, Marokkanen en Surinamers is momenteel respectievelijk 45%, 51% en 62%. Bij Turken en Marokkanen is het internetgebruik onder mannen iets hoger dan onder vrouwen, bij Surinamers maken vrouwen iets meer gebruik van internet. Het internetgebruik onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren (15-24 jaar) is hoog, respectievelijk 97%, 85% en 87% procent. Vooral onder Turkse jongeren heeft een flinke stijging in internetgebruik plaatsgevonden.    

//////////////////////////////////////////Einde persbericht///////////////////////////////////////////////////

Keywords:
Allochtonen intercultural communication ethnic diversiteit intercultureel multicultureel minderheden diversity integratie inburgering etnomarketing cross cultural intercultural management multicultural marketing etno marketing diversity marketing inburgeren integreren internationale gemeenschappen allochtonen campagne allochtonen communicatie etnische minderheden

Trefwoorden: allochtonen campagnes, cross cultural, diversity marketing, Etnomarketing, Inburgering, Integratie, moelanders, multicultural marketing, nieuwe nederlanders, Online Media, Voorlichting,

Ander nieuws en updates van MCA Communicatie

11-09-2014

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT.


14-08-2012

MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE

 MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE


14-08-2012

MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland

 MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland


14-08-2012

Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders

 Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders


14-08-2012

Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt

 Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt


14-08-2012

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid


14-08-2012

Donoractie tijdens Ramadan

Donoractie tijdens Ramadan


14-08-2012

The Ultimate Battle of the Sexes

 The Ultimate Battle of the Sexes


14-08-2012

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING VOOR ALLOCHTONEN

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING  VOOR ALLOCHTONEN


14-08-2012

Nieuwe donorcampagne voor moslims

 Nieuwe donorcampagne voor moslims


14-08-2012

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!


14-08-2012

4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend

 4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend


14-08-2012

'Verdonk moet meer respect tonen'

'Verdonk moet meer respect tonen'


14-08-2012

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet


14-08-2012

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen