Kloof in steden groter na moord op Van Gogh

Door: MCA Communicatie  14-08-2012
Trefwoorden: Integratie, Inburgering, Diversiteit

Door Kustaw Bessems  

De moord op Theo van Gogh heeft de afstand tussen bevolkingsgroepen in de grote steden vergroot. Maar veel stedelingen vinden ook dat moslims en niet-moslims nu meer rekening met elkaar moeten houden.   Dit blijkt uit een enquête van communicatiebureau MCA, gespecialiseerd in multicultureel onderzoek, op verzoek van Trouw. Ruim achthonderd inwoners van de vier groten steden werden ondervraagd, van Nederlandse, Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse komaf. Binnen elk van de onderzochte etnische groepen vindt een ruime meerderheid dat de moord op Theo van Gogh een negatieve of zeer negatieve invloed heeft gehad op de manier waarop bevolkingsgroepen in Nederland samenleven.  

Een kwart tot een derde van de geënquêteerden vindt dat de verschillende bevolkingsgroepen vandaag de dag nog altijd goed of zeer goed met elkaar samenleven. Maar gevraagd naar de periode vóór de moord zijn met name Turken en Marokkanen veel positiever. Meer dan de helft van deze groepen vond de onderlinge omgang vóór de moord goed. Direct na de moord waren bestuurders en bevolking bang voor etnische onlusten, maar die bleven goeddeels uit. Eerder lijkt een verwijdering die al gaande was, stilzwijgend te zijn verdergegaan. Toch is er ook het besef dat mensen met elkaar verder moeten. De diverse groepen zijn het erover eens dat de moord op Van Gogh heeft geleerd dat zij zich aan elkaar moeten aanpassen.  

De meeste Marokkanen vinden dat niet-moslims nu meer rekening moeten houden met moslims; 40 procent vindt dat moslims ook meer acht moeten slaan op andersgelovigen. Onder autochtonen ligt deze verhouding precies andersom.  

De vraag is hoe dit er uit zal zien, want de opvattingen over wat je kunt maken, lijken sterk te verschillen. Zo kijken moslims en niet-moslims heel anders aan tegen Van Gogh. Driekwart van de Marokkanen en de helft van de Turken zegt zich Van Gogh vooral te zullen herinneren als iemand die de islam en moslims beledigde. Bijna een derde van de Marokkanen vindt de levenslange gevangenisstraf voor zijn moordenaar, Mohammed B., te zwaar. Autochtonen zien Van Gogh vaker als een strijder voor de vrijheid van meningsuiting (een kwart) of als filmmaker (40 procent).   De waardering voor de straf die Mohammed B. kreeg is onder autochtonen, Surinamers en Antillianen groot. Vijftien à twintig procent van deze groepen vindt de straf te licht en had kennelijk de doodstraf op zijn plaats gevonden.  

Nogal wat autochtonen achten de kans groot of zeer groot dat een moord als op Van Gogh opnieuw zal plaatsvinden. 

Keywords: allochtonen intercultural communication ethnic diversiteit intercultureel multicultureel minderheden diversity integratie inburgering etnomarketing cross cultural intercultural management multicultural marketing etno marketing diversity marketing inburgeren integreren internationale gemeenschappen allochtonen campagne allochtonen communicatie

Trefwoorden: allochtonen campagnes, cross cultural, Diversiteit, diversity marketing, Etnomarketing, Inburgering, Integratie, moelanders, multicultural marketing, nieuwe nederlanders,

Ander nieuws en updates van MCA Communicatie

11-09-2014

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT.


14-08-2012

MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE

 MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE


14-08-2012

MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland

 MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland


14-08-2012

Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders

 Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders


14-08-2012

Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt

 Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt


14-08-2012

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid


14-08-2012

Donoractie tijdens Ramadan

Donoractie tijdens Ramadan


14-08-2012

The Ultimate Battle of the Sexes

 The Ultimate Battle of the Sexes


14-08-2012

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING VOOR ALLOCHTONEN

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING  VOOR ALLOCHTONEN


14-08-2012

Nieuwe donorcampagne voor moslims

 Nieuwe donorcampagne voor moslims


14-08-2012

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!


14-08-2012

4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend

 4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend


14-08-2012

'Verdonk moet meer respect tonen'

'Verdonk moet meer respect tonen'


14-08-2012

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet


14-08-2012

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen