Moslim Democratische Partij populair onder Marokkanen en Turken

Door: MCA Communicatie  14-08-2012
Trefwoorden: Communicatie, Integratie, Inburgering

Een nieuwe Moslim Democratische Partij kan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in de vier grote steden op zeker 20 en mogelijk 50 procent van de Turkse en  Marokkaanse kiezers rekenen. Bekendheid en populariteit van de Arabisch Europese Liga (AEL) blijft hoog onder Marokkanen en in iets mindere mate onder Turken in Nederland. Dit zijn twee hoofdconclusies uit het onderzoek van MCA Communicatie onder 470 Turken en Marokkanen van 15 jaar en ouder in de vier grote steden van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 5-18 juni 2004.  

Driekwart van de Marokkanen kent de AEL; bekendheid onder Turken neemt toe
De bekendheid van de AEL is sinds eind 2002 niet verder toegenomen. Dit geldt zowel voor Marokkanen als voor Turken. Momenteel kent driekwart van de Marokkanen de AEL. Bij de Turken is dat ruim 30 procent. Het zijn vooral jongeren die de AEL kennen.  

Draagvlak voor de AEL blijft toenemen
Van de respondenten die de AEL kennen geeft 81 procent van de Marokkanen aan de oprichting van de AEL in Nederland goed te vinden. Dit is een toename van het draagvlak sinds de meting in december 2002 (was 52 procent). Ook bij bijna tweederde van de Turken die de AEL kennen (61 procent) bestaat er draagvlak voor de AEL in Nederland.  

De Moslim Democratische partij kan rekenen op forse aanhang
De AEL heeft aangegeven met een Moslim Democratische Partij (MDP) deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in de vier grote steden. Ongeveer tweederde (Marokkanen) tot driekwart (Turken) geeft aan waarschijnlijk of zeker bij die verkiezingen te zullen stemmen. 22 Procent van de Marokkanen en 20 procent van de Turken geven nu reeds aan om dan op de MDP te stemmen. 36 Procent van de Marokkanen en 25 procent van de Turken weet dat nog niet zeker, maar heeft in overweging om op de DMP te gaan stemmen.  

Turkse en Marokkaanse kiezers maken in de vier grote steden ongeveer 12% van het electoraat uit. Dat zou betekenen dat een MDP in deze steden (afhankelijk van het uiteindelijke opkomstpercentage) zeker op ongeveer 2,5% van de raadszetels kan rekenen met een potentie om door te groeien naar 5-7% van de raadszetels. Een vertegenwoordiging van de MDP in de nieuwe gemeenteraden in de vier grote steden met één of enkele zetels lijkt daarmee realistisch.  

Onderzoeksopzet
Onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Turken en Marokkanen van 15 jaar en ouder geworven op straat in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Onderzoek is uitgevoerd door allochtone onderzoekers in de voorkeurstaal van de respondenten. Metingen vonden plaats in de tweede helft van december 2002, in juni 2003 en in juni 2004.  

Keywords: allochtonen intercultural communication ethnic diversiteit intercultureel multicultureel minderheden diversity integratie inburgering etnomarketing cross cultural intercultural management multicultural marketing etno marketing diversity marketing inburgeren integreren internationale gemeenschappen allochtonen campagne allochtonen communicatie transcity etnomedia

Trefwoorden: allochtonen campagnes, Communicatie, cross cultural, Diversiteit, diversity marketing, Etnomarketing, Inburgering, Integratie, moelanders, multicultural marketing, nieuwe nederlanders,

Ander nieuws en updates van MCA Communicatie

11-09-2014

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT.


14-08-2012

MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE

 MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE


14-08-2012

MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland

 MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland


14-08-2012

Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders

 Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders


14-08-2012

Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt

 Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt


14-08-2012

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid


14-08-2012

Donoractie tijdens Ramadan

Donoractie tijdens Ramadan


14-08-2012

The Ultimate Battle of the Sexes

 The Ultimate Battle of the Sexes


14-08-2012

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING VOOR ALLOCHTONEN

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING  VOOR ALLOCHTONEN


14-08-2012

Nieuwe donorcampagne voor moslims

 Nieuwe donorcampagne voor moslims


14-08-2012

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!


14-08-2012

4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend

 4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend


14-08-2012

'Verdonk moet meer respect tonen'

'Verdonk moet meer respect tonen'


14-08-2012

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet


14-08-2012

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen