Nieuwe donorcampagne voor moslims

Door: MCA Communicatie  14-08-2012
Trefwoorden: Voorlichting, Integratie, Inburgering

Persbericht  Woerden, 11 juni 2007

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) heeft speciaal voor de Turkse en Marokkaanse doelgroep een donorcampagne ontwikkeld die afgelopen week is gestart.  

In de campagne wordt de doelgroep op verschillende manieren geïnformeerd over orgaandonatie. Er zijn flyers en posters ontwikkeld met een levensbeschouwelijke insteek. Deze flyers en posters zijn verspreid op locaties waar de doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden er advertorials geplaatst in Turkse en Marokkaanse bladen. Ook internet wordt ingezet bij de campagne. De website www.donorvoorlichting.nl is uitgebreid met een onderdeel ‘Islam en orgaandonatie’, en er worden regelmatig banners geplaatst op diverse Turkse en Marokkaanse websites.  

Deze activiteiten volgen op initiatieven van NIGZ-Donorvoorlichting, waarbij met uiteenlopende Marokkaanse en Turkse organisaties werd overlegd. Op een speciaal daartoe georganiseerd symposium "Islam en orgaandonatie in Nederland" in 2006 werd met religieuze leiders en vooraanstaande moslimgeleerden een verklaring opgesteld. De kern van die verklaring luidde dat er, indien wordt voldaan aan een aantal eisen, vanuit de islam geen belemmeringen bestaan tegen orgaandonatie.  

Grote bewustwording, relatief weinig registraties
Meer dan 80% van de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen heeft wel eens gehoord van orgaandonatie..Op de vraag of men in het donorregister als donor staat ingeschreven, antwoordt 4% van de Marokkanen, 8% van de Turken, 13% van de Surinamers en 13% van de Antillianen positief. Deze cijfers liggen beneden de landelijke registratiecijfers van het donorregister. In totaal staat bijna 40% van de totale bevolking van 18 jaar en ouder in het donorregister ingeschreven, waarvan weer bijna 60% als donor.  

Deze resultaten blijken uit onderzoek dat in opdracht van het NIGZ door MCA Communicatie is uitgevoerd onder een representatieve groep Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen van 15 jaar en ouder (peiling april/mei 2007). Dit onderzoek maakt deel uit van de landelijke campagne die NIGZ-Donorvoorlichting voert onder moslims in Nederland.  

Eenzelfde onderzoek is ook in 2005 uitgevoerd. Opvallend is dat de groep die ‘nee’ antwoordt op de vraag of men na overlijden orgaandonor zou willen zijn onder zowel Turken als Marokkanen is toegenomen. Bij Surinamers en Antillianen is de groep nee-zeggers juist afgenomen ten opzichte van 2005. Daar staat tegenover dat ook het aantal ja-zeggers onder Surinamers en Antillianen in 2007 ten opzichte van 2005 is afgenomen. Een relatief grotere groep dan enkele jaren geleden twijfelt over een keuze.

** Einde persbericht **

Keywords: allochtonen intercultural communication ethnic diversiteit intercultureel multicultureel minderheden diversity integratie inburgering etnomarketing cross cultural intercultural management multicultural marketing etno marketing diversity marketing inburgeren integreren internationale gemeenschappen allochtonen campagne allochtonen communicatie transcity etnomedia

Trefwoorden: allochtonen campagnes, cross cultural, Diversiteit, diversity marketing, Etnomarketing, Inburgering, Integratie, moelanders, multicultural marketing, nieuwe nederlanders, Voorlichting,

Ander nieuws en updates van MCA Communicatie

11-09-2014

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT.


14-08-2012

MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE

 MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE


14-08-2012

MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland

 MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland


14-08-2012

Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders

 Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders


14-08-2012

Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt

 Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt


14-08-2012

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid


14-08-2012

Donoractie tijdens Ramadan

Donoractie tijdens Ramadan


14-08-2012

The Ultimate Battle of the Sexes

 The Ultimate Battle of the Sexes


14-08-2012

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING VOOR ALLOCHTONEN

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING  VOOR ALLOCHTONEN


14-08-2012

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!


14-08-2012

4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend

 4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend


14-08-2012

'Verdonk moet meer respect tonen'

'Verdonk moet meer respect tonen'


14-08-2012

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet


14-08-2012

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen