'Verdonk moet meer respect tonen'

Door: MCA Communicatie  14-08-2012
Trefwoorden: Integratie, Inburgering, Diversiteit

Artikel Trouw d.d. 4 juli 2005
door Kustaw Bessems  

Bewoners van de grote steden verwijten integratieminister Verdonk een gebrek aan respect. Haar beleid heeft er meer draagvlak onder autochtonen dan onder allochtonen.  

Dit blijkt uit een onderzoek door MCA Communicatie op verzoek van Trouw waarvoor duizend inwoners van de vier grote steden werden ondervraagd. Weinig allochtonen vinden dat minister Verdonk voldoende respect heeft voor alle bevolkingsgroepen in Nederland. Vooral Surinamers en Antillianen zijn op dit punt uitgesproken negatief. Vrijdag maakten juist deze groepen Verdonk het spreken moeilijk tijdens herdenking bij het slavernijmonument in Amsterdam. Een krans leggen lukte haar zelfs helemaal niet.  

Van de autochtonen zegt iets minder dan een derde dat Verdonk genoeg respect toont. Gevraagd naar een algemeen oordeel over het beleid van Verdonk, blijkt een derde van de autochtonen hierachter te staan. Onder allochtonen is dit slechts een handjevol. Het beeld verandert iets wanneer afzonderlijke maatregelen aan de geënquêteerden worden voorgelegd. Een ruime meerderheid van de autochtonen is het bijvoorbeeld met Verdonk eens dat immigranten in het thuisland al een examen Nederlands moeten afleggen en dat nieuwkomers pas het Nederlanderschap krijgen nadat zij een inburgeringstoets hebben gehaald. 

Nogal wat Surinamers sluiten zich hierbij aan. De meeste Turken vinden de taaltoets vóór vertrek niets en de meeste Marokkanen willen Nederlander kunnen worden zonder een inburgeringscursus te hebben doorlopen.  

Verscherpte eisen aan immigranten die als bruid of bruidegom naar Nederland komen, stuiten vooral op verzet van Marokkanen. Maar onder Turken, die het vaakst een importhuwelijk sluiten, zijn meer voorstanders.   Moet Verdonk de meeste uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten? Ruim de helft van de ondervraagde autochtonen in de steden vindt dit goed. Een kwart van de Turken en Surinamers kan zich hierin vinden, nog minder Marokkanen en Antillianen. Antillianen keuren sowieso het vaakst maatregelen van Verdonk af.  

Verdonk wil dat na deze regeerperiode het bijzonder onderwijs ter discussie wordt gesteld. Onder allochtonen  zal zij daar weinig handen voor op elkaar krijgen. De autochtonen zijn verdeeld: een derde wil het, een derde niet, de rest heeft geen mening. Opmerkelijk detail is dat de helft van de Marokkanen Verdonk gelijk geeft dat zij zich ergerde aan een fundamentalistische imam die haar, een vrouw, geen hand wilde geven. Hierin vindt Verdonk meer steun onder Marokkanen dan onder autochtonen.  

Een onderwerp waarover eensgezindheid bestaat, is het optreden van Verdonk op de Dam in Amsterdam, de avond nadat Theo van Gogh was vermoord. Bijna iedereen prijst haar hiervoor. Ze zei toen: "In dit land mag niemand worden vermoord omdat hij voor zijn mening uitkomt." Over naamsbekendheid heeft Verdonk niet te klagen. Gevraagd naar de minister voor vreemdelingenzaken en integratie noemen veruit de meesten haar naam. Onder Antillianen is dit zelfs 95 procent.

Keywords: allochtonen intercultural communication ethnic diversiteit intercultureel multicultureel minderheden diversity integratie inburgering etnomarketing cross cultural intercultural management multicultural marketing etno marketing diversity marketing inburgeren integreren internationale gemeenschappen allochtonen campagne allochtonen communicatie transcity etnomedia

Trefwoorden: allochtonen campagnes, cross cultural, Diversiteit, diversity marketing, Etnomarketing, Inburgering, Integratie, moelanders, multicultural marketing, nieuwe nederlanders,

Ander nieuws en updates van MCA Communicatie

11-09-2014

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT

Ex-medewerkers MCA Communicatie starten nieuw bureau KULT.


14-08-2012

MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE

 MCA Communicatie ontwikkelt huisstijl nieuw zorgconcept GGzE


14-08-2012

MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland

 MCA Comunicatie ontwikkelt online strategie voor Programme etnische Minderheden Soa Aids Nederland


14-08-2012

Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders

 Nederlandse Transplantatie Stichting werft orgaandonoren onder nieuwe Nederlanders


14-08-2012

Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt

 Kinderen interviewen bewoners Eilandenbuurt


14-08-2012

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid

MCA Communicatie werkt voor Consument en Veiligheid


14-08-2012

Donoractie tijdens Ramadan

Donoractie tijdens Ramadan


14-08-2012

The Ultimate Battle of the Sexes

 The Ultimate Battle of the Sexes


14-08-2012

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING VOOR ALLOCHTONEN

LAND VAN HERKOMST BLIJFT POPULAIRE VAKANTIEBESTEMMING  VOOR ALLOCHTONEN


14-08-2012

Nieuwe donorcampagne voor moslims

 Nieuwe donorcampagne voor moslims


14-08-2012

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!

Nieuwe campagne: Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!


14-08-2012

4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend

 4 en 5 mei onder allochtone jongeren goed bekend


14-08-2012

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet

Allochtonen zeggen minder vaak NEE tegen Europese Grondwet


14-08-2012

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen

Moederland blijft de populairste vakantiebestemming voor alochtonen