e-Facturatie verdient een flinke impuls

e-Facturatie verdient een flinke impuls van Media Plaza

Door: Media Plaza  12-03-2008
Trefwoorden: Seminar, Facturen, Elektronisch Factureren

Het gebruik van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking verdient daarom een flinke impuls. De realiteit laat echter zien dat de adoptiegraad van e-facturatie in Nederland nog niet zo hoog is. Onduidelijkheid over het toepassen van elektronisch factureren, de wet- en regelgeving hieromtrent en de vooronderstelde complexiteit liggen hieraan ten grondslag.

Het kosteloze seminar e-Facturatie op donderdag 27 maart 2008 is erop gericht deze onduidelijkheden weg te nemen en een eenduidiger beeld te scheppen over de voordelen van ketendigitalisering met behulp van elektronisch factureren. Het is een aanbod van praktische kennis rondom systemen, wetgeving, best practices en de uiteindelijke ROI. Een compleet aanbod die voor MKB ondernemers uiteindelijk leidt tot grip op de techniek en inzicht in de komende ontwikkelingen rondom elektronisch factureren.  

Kijk voor meer informatie op www.mediaplaza.nl/seminar/efacturatie.

Trefwoorden: E-facturatie, Elektronisch Factureren, Facturen, Media Plaza, Seminar,