Nieuwe voorzitter Media Plaza

Nieuwe voorzitter Media Plaza van Media Plaza

Door: Media Plaza  26-04-2007
Trefwoorden: Ict, Innovatie, Bestuur

Jaap van Scheijen, politicoloog/ econoom, was tot 2006 werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken in diverse functies. Vanaf 1992 was hij daar de eerstverantwoordelijk directeur voor het elektronica- en informatietechnologiebeleid. In die functie was hij nauw betrokken bij tal van initiatieven en stimuleringsprogramma’s op deze gebieden. Ook de opbouw van een institutionele infrastructuur op ICT terrein behoorde tot zijn aandachtsgebied, met als speerpunten onder anderen Ediforum, ECP.nl, TelematicaInstituut, Gigaport en Twinning. In dat kader heeft hij in 1997 ook aan de wieg gestaan van Media Plaza. Tevens is hij in deze periode jarenlang ambtelijk voorzitter geweest van het kabinetsbrede ICT beleid, zoals dat vorm gekregen had in respectievelijk het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen en de Digitale Delta.

Met het aantreden van Jaap van Scheijen breekt, na de eerder deze maand getekende samenwerkingsovereenkomst met Jaarbeurs Utrecht, ook in bestuurlijk opzicht een nieuwe periode voor Media Plaza aan. De aftredend voorzitter, Henk Kivits, heeft Media Plaza samen met het gehele team de afgelopen jaren kundig en koersvast door een roerige periode geleid. De recente samenwerking met Jaarbeurs Utrecht op het gebied van de facilitaire activiteiten, is een mooie afsluiting van deze periode en tegelijkertijd de start van een nieuwe fase. Media Plaza gaat zich volledig toeleggen op het ontwikkelen van programma’s op het gebied van innovatie met behulp van ICT en nieuwe media voor uiteenlopende professionele doelgroepen.

Het bestuur van Media Plaza is Henk Kivits veel dank verschuldigd voor zijn inzet en bijdrage sinds 2000. Tevens wenst zij Jaap van Scheijen veel succes in zijn nieuwe functie.Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van Media Plaza, de heer Wim van Rooijen, via telefoon 030 291 41 49 of e-mail wim.vanrooijen@mediaplaza.nl.

Trefwoorden: Bestuur, Ict, Innovatie, Stichting Media Plaza, Voorzitter,