Tweede Kennisdag Sociaal Vitaal Platteland

Tweede Kennisdag Sociaal Vitaal Platteland van Movisie

Door: Movisie  05-08-2008
Trefwoorden: Platteland, Vitaal Platteland, Kennisdag

MOVISIE organiseert de Kennisdag Sociaal Vitaal Platteland in samenwerking met het ministerie van LNV en Netwerk Platteland voor professionals in plattelandsontwikkeling, zoals CMO’s en steunfuncties, welzijnsorganisaties, (lokale) overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties. Na de opening door minister Gerda Verburg, kunnen zij interessante workshops volgen, meedoen aan een boeiend debat en in gesprek met collega's uit het veld.

Doelen
Doel van de kennisdag is een indruk geven van de prachtige sociale initiatieven die het platteland rijk is. We presenteren een aantal inspirerende voorbeelden die de fysieke, sociale en economische pijlers verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de zorgboerderij, maatschappelijk betrokken ondernemen op het platteland of MSN en (plattelands)jongerenwerk. Tijdens de kennisdag is speciale aandacht voor kennisuitwisseling en netwerkvorming tussen de professionals vanuit diverse disciplines (sociaal, fysiek en economisch).

Informatie
Alle informatie over de Kennisdag Sociaal Vitaal Platteland is te vinden op www.movisie.nl/vitaalplatteland. Professionals kunnen zich daar tevens aanmelden. De kennisdag wordt op 16 september 2008 gehouden in kasteel Groeneveld te Baarn.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie: Martine Kolk, afdeling Communicatie, 030 789 22 01, m.kolk@movisie.nl, www.movisie.nl  

Trefwoorden: Kennisdag, Platteland, Sociale Initiatieven, Vitaal Platteland,

Contact Movisie

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share