Tips en adviezen bij inkoop van duurzame grondstoffen

Tips en adviezen bij inkoop van duurzame grondstoffen van Mvo Nederland

Door: Mvo Nederland  09-06-2008
Trefwoorden: Duurzaam, Duurzaamheid, Ondernemen

Ondernemers die duurzame grondstoffen willen inkopen, kunnen voortaan putten uit een handige informatiebron. MVO Nederland heeft een overzicht gemaakt om mkb-bedrijven te helpen om hout, papier/karton, koffie, thee, cacao en katoen duurzaam in te kopen.

Klanten en afnemers stellen steeds vaker vragen over de herkomst van producten. Hoe worden producten geproduceerd? Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu? De druk voor bedrijven om duurzame producten in te kopen groeit. Pro-actief inspelen op ontwikkelingen in de keten biedt marktkansen en concurrentievoordeel.

Praktische informatie
De site www.mvonederland.nl/duurzamegrondstoffen biedt praktische informatie over de inkoop van duurzame grondstoffen, waarmee de ondernemer direct aan de slag kan. Bijvoorbeeld:

- Op welke keurmerken kan ik letten?
- Hoe stel ik een leverancierscode op?
- Bij welke initiatieven kan ik aansluiten?
- Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen in de keten?
- Wat is de invloed hiervan op mijn bedrijf?

De site brengt verschillende bedrijven in beeld die succesvol duurzaam inkopen, en een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.

Duurzaam inkopen biedt marktkansen
Uit onderzoek blijkt dat ondernemers niet altijd goed op de hoogte zijn van maatschappelijke kwesties in de keten en hoe zij hun producten duurzaam kunnen inkopen. De behoefte aan praktische informatie is groot, want de markt voor duurzame producten en diensten groeit. Steeds meer afnemers beschouwen duurzaamheid als een selectiecriterium. En ook het Rijk gaat vanaf 2010 100% duurzaam inkopen. Provincies, gemeenten en waterschappen voor 75%. Vanaf 2010 wordt bij alle inkopen en aanbestedingen van de overheid duurzaamheid als een zwaarwegend criterium meegenomen.

Wegwijs in ketens
De informatie over duurzame grondstoffen op www.mvonederland.nl/duurzamegrondstoffen is een resultaat van het project ‘Wegwijs in duurzame ketens’. Doel is om productieketens te verduurzamen. Het project is een samenwerking van MVO Nederland en Adviesbureau Schuttelaar & Partners en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en VROM.

Trefwoorden: Duurzaam, Duurzaamheid, Grondstoffen, Inkopen, Maatschappelijk, Marktkansen, Ondernemen, Verantwoord