BZW en MVO Nederland gaan partnerschap aan

BZW en MVO Nederland gaan partnerschap aan van Mvo Nederland

Door: Mvo Nederland  19-02-2009
Trefwoorden: Ondernemen, Maatschappelijk, VerantwoordPersbericht

Tilburg, 19 februari 2009

BZW en MVO Nederland gaan partnerschap aan

Op 9 februari zijn de BZW en MVO Nederland een partnerschap met elkaar aangegaan. Het convenant werd getekend door Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, Peter Swinkels, voorzitter BZW en Michel van der Linden, voorzitter van de commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen van de BZW.

Met dit partnerschap hopen beide partijen ondernemers in Brabant en Zeeland beter bekend te maken met de kansen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Peter Swinkels, voorzitter van de BZW, is enthousiast over de samenwerking: "Juist in deze economisch zware tijd heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen toegevoegde waarde. Je ziet ook steeds meer dat MVO een grotere rol gaat spelen bij het ondernemen in relatie tot vraagstukken als klimaatverandering, energieschaarste, armoede en gezondheid."

MVO Nederland stimuleert het bedrijfsleven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Als kennis- en netwerkorganisatie helpt MVO Nederland ondernemers om de kansen van MVO te benutten. Veel ondernemers zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol, maar weten nog niet altijd hoe zij met MVO aan de slag kunnen gaan. MVO Nederland biedt ondernemers tips, stappenplannen en inspirerende praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld over duurzaam inkopen.

Concrete activiteiten
De BZW hoopt via het partnerschap haar leden praktische informatie te bieden met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het initiatief is afkomstig van de BZW-commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze commissie onderneemt verschillende activiteiten, zoals de uitgave van de cd-rom voor het maken van een gedragscode, de organisatie van de tweejaarlijkse Frank Sweenslezing (in 2009 op 19 mei) en aansluiting bij activiteiten van VNO-NCW (bijvoorbeeld de organisatie van jaarlijks twee retraites bij de paters Trappisten). Voor dit jaar bereidt de commissie in ieder geval een eerste dilemmabijeenkomst voor, waarbij BZW-leden de gelegenheid krijgen om concrete dilemma's uit de bedrijfspraktijk te toetsen aan normen en waarden. Daarnaast heeft de commissie plannen om met MVO Nederland informatiebijeenkomsten te organiseren over o.a. ketenverantwoordelijkheid en het duurzaam inkoopbeleid van de overheid, dat vanaf 2010 van toepassing zal zijn.


Fotobijschrift:
(van links naar rechts): Michel van der Linden, voorzitter BZW-commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen, Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, Peter Swinkels, BZW-voorzitter, Madelon Knop, regiomanager MVO Nederland, Jan Pieter Six, lid BZW-commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen

-----------------------------------

MVO Nederland
MVO Nederland is het snel groeiende nationale MVO-netwerk waarin meer dan 1000 ondernemersorganisaties, bedrijven en NGO’s samenwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 ondernemers.
www.mvonederland.nl

BZW (Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging)
De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland dat zich sterk maakt voor onderwerpen die er echt toe doen. Met 2.800 leden uit 1.900 bedrijven is de BZW een factor van betekenis in de regionale en landelijke economie. De BZW heeft als collectieve belangenbehartiger al veel successen op haar naam. Tegelijk is de vereniging een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking.
www.bzw.nl


Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Frans Smits, secretaris BZW-commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen, T 013-594 43 82 / E [email protected] of Feia Tol, communicatiemanager MVO Nederland, T 030-236 34 77 / E [email protected]

Trefwoorden: Bzw, Maatschappelijk, Ondernemen, Partnerschap, Verantwoord