Duizenden ondernemers aan de slag met MVO

Duizenden ondernemers aan de slag met MVO van Mvo Nederland

Door: Mvo Nederland  13-01-2009
Trefwoorden: Duurzaam, Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord OndernemenPersbericht

Utrecht, 13 januari 2009

Duizenden ondernemers aan de slag met MVO
Ondertekening MVO-convenant Kamer van Koophandel – MVO Nederland start voor intensieve samenwerking

Op 12 januari jl. zijn Kamer van Koophandel Nederland en MVO Nederland een partnerschapsrelatie aangegaan. Frans van Steenis, algemeen directeur KvK Nederland, en Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, ondertekenden een veelbelovend MVO-samenwerkingsconvenant. Door dit partnerschap gaan duizenden (startende) ondernemers de komende jaren actief aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Meer (startende) ondernemers op weg helpen met MVO
De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van ruim 300 ondernemers en overige relaties, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland, Samenleving & Bedrijf en het Initiatief Duurzame Handel.

De Kamer van Koophandel en MVO Nederland werken samen om:
- maatschappelijk verantwoord ondernemen te promoten
- ondernemers actief op weg te helpen met MVO
- informatie en kennis over MVO te delen

MVO op Nationale Agenda
Kamer van Koophandel Nederland is enthousiast over de samenwerking met MVO Nederland. Frans van Steenis: "De Kamer van Koophandel wil, als schakel tussen bedrijfsleven en overheid, graag een concrete bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom hebben wij het niet alleen als thema op onze Nationale Agenda gezet, maar is duurzaamheid binnen onze eigen interne organisatie ook een belangrijk aandachtspunt."

Ook Willem Lageweg ziet veel kansen in de samenwerking met de Kamer van Koophandel: “De beide partijen versterken elkaar enorm. MVO Nederland levert de kennis en de Kamers van Koophandel hebben een geweldige communicatiekracht richting ondernemers. Met deze intensieve samenwerking kunnen we direct inspelen op de groeiende behoefte bij ondernemers aan praktische MVO-informatie.”

-------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie en fotomateriaal (in groot formaat) kunt u contact opnemen met Karin van Nistelrode, Hoofd Communicatie MVO Nederland, 030-236 34 86 / 06-52 68 94 30, k.vannistelrode@mvonederland.nl, of Mireille Muller, persvoorlichter Kamer van Koophandel Nederland, 06-30 35 29 21, mireille.muller@kvk.nl.

Fotobijschrift
(1): ‘Willem Lageweg (links) en Frans van Steenis ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst tussen Kamer van Koophandel Nederland en MVO Nederland.’

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel registreert in het handelsregister elke onderneming en rechtspersoon die zich in Nederland vestigt, op dit moment ruim 1,8 miljoen. Het handelsregister zorgt hiermee voor een actueel en transparant overzicht van het bedrijfsleven in Nederland. Daarnaast geeft de KvK voorlichting aan beginnende ondernemers, informeert ze bestaande bedrijven en stimuleert de KvK de economie met het initiëren en coördineren van (regionale) projecten. Op deze wijze stimuleert de KvK succesvol ondernemerschap in Nederland.

MVO Nederland
MVO Nederland is het snel groeiende nationale MVO-netwerk, waarin meer dan 1000 ondernemersorganisaties, bedrijven en NGO’s samenwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 ondernemers.

Trefwoorden: Duurzaam, Duurzaamheid, Kamer Van Koophandel, Kvk, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen